Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

ENERGOPLĀNOŠANA

Energoplānošana ir nepārtraukts energosistēmas elementu ilgtermiņa attīstības un plānošanas process. Viens no pašvaldību rīcībā esošajiem instrumentiem ir ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns. Plānā tiek izmantoti bāzes enerģijas un emisiju uzskaites dati, lai noteiktu labākos rīcības veidus un iespējas, kas ļautu sasniegt vietējās pašvaldības mērķus CO2 izmešu samazināšanā un energoefektivitātē. Kā arī tiek apskatīts klimata pārmaiņu pielāgošanās aspekts, veicot risku un neaizsargātības novērtējumu un pielāgošanās pasākumu izstrādi.

Rīcības plāna izstrādei un ieviešanai ir vairāki ieguvumi, tai skaitā:

 • Daudzās Latvijas pašvaldības valda haoss attiecībā uz to enerģētikas sektoru. Pašvaldības neapzinās esošo situāciju, netiek veikta datu uzskaite vai analīze, līdz ar to nav pamatojuma ieviest pasākumus situācijas uzlabošanai. Rīcības plāna izstrāde to atrisina. Tiek ieviesta plānveida pieeja energoresursu pārvaldībai.
 • Enerģētikas sektora uzlabošana un mērķu sasniegšana ir sarežģīta un laikietilpīga. Rīcības plāna izstrāde nodrošina pēctecību, skaidru un pamatotu lēmumu pieņemšanu un sistemātisku pieeju infrastruktūras uzturēšanai.
 • Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna esamība sniedz priekšrocības finansējuma piesaistē, jo pierāda pašvaldības apņēmību ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanai.

SIA "EKODOMA" PIEDĀVĀ

 • Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi atbilstoši Pilsētu mēru pakta vadlīnijām:
  • Normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu analīze;
  • Vispārējā stratēģija – vīzija, mērķi un saistības;
  • Esošās situācijas analīze: Pašvaldības infrastruktūra, Enerģijas ražošana, Mājokļu sektors; Transports un mobilitāte; Pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • Izaicinājumu un pasākumu definēšana;
  • Pasākumu monitorings un uzraudzība.
 • Diskusiju organizēšanu par katru sektoru, lai kopīgi ar pašvaldību izrunātu un definētu katra sektora pasākumus un mērķus;
 • Rīcības plāna ikgadēju monitoringu;
 • Pasākumu ieviešanu un/vai to monitoringu.

DAŽI NO MŪSU KLIENTIEM

SIA “Ekodoma” ir izstrādājusi aptuveni 90% no visiem uz šo brīdi izstrādātajiem enerģētikas rīcības plāniem. Aktuālākie no tiem ir:

Rīgas valstspilsēta Saldus novads Bauskas novads Olaines novads Daugavpils valstspilsēta

SAISTĪTIE PROJEKTI

SIA “Ekodoma” ir iesaistījusies un vadījusi vairākus projektus attiecībā uz pašvaldību energoplānošanu, tai skaitā 50000&1 SEAPs, kas strādāja pie enerģētikas pārvaldības un rīcības plāna standartu tēmām, un COMPETE4SECAP projekts, kas organizēja pašvaldību energotaupības sacensības.

Lai novērstu šķēršļus rīcības plānu izstrādei un veiksmīgai ieviešanai, ko noteikušas pašvaldības, un visi iepriekšējie projekti šajā jomā, 2022.gada novembrī tika uzsākts projekts Own Your SECAP. Projekta galvenais mērķis ir iesaistīt un stiprināt pašvaldības uzsākt sistemātiski īstenot pašvaldību enerģētikas un klimata rīcības plānos iekļautos pasākumus. Lai to izdarītu, projekta laikā tiks organizētas gan interaktīvas apmācības energopārvaldniekiem un vides speciālistiem, gan tikšanās un diskusijas pašvaldībās, iesaistot pēc iespējas vairāk pašvaldību darbinieku, kas var sniegt savu ieguldījumu pasākumu identificēšana un ieviešanā, gan arī virkne citu pasākumu. SIA “Ekodoma” ir šī projekta idejas autors un koordinators. Vairāk lasi projekta mājaslapā: https://www.ownyoursecap.eu/

Kontakti

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja
Valdes locekle
+371 67323212