Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

AKTUALITĀTE

Energoresursu cenām turpinot augt, arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā samazināt enerģijas patēriņu. Viens no risinājumiem ir ieviest energopārvaldības sistēmu.

Energopārvaldība ir sistemātiska enerģijas patēriņa apzināšanās un samazināšana, meklējot izdevīgākos un ilgtspējīgākos risinājumus organizācijas īpašumā esošo objektu efektīvā apsaimniekošanā. Energopārvaldības sistēmu iespējams ieviest jebkurai organizācijai, tai skaitā pašvaldības un valsts institūcijām, uzņēmumiem. Pieredze rāda, ka ar energopārvaldības sistēmas palīdzību ir iespējams panākt 5-10% enerģijas ietaupījumu sistēmas ieviešanas pirmajā gadā, bet turpmākajos - 3% robežās.

Šādu sistēmu ieviešanu paredz arī Energoefektivitātes likums, kas nosaka šādus pienākumus pašvaldībām:

  • valstspilsētu pašvaldībām jāievieš un jāuztur sertificēta energopārvaldības sistēma;
  • novadu pašvaldībām, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmetru vai lielāku kopējo references platību, jāievieš un jāuztur energopārvaldības sistēma.

Turpretim lielajiem uzņēmumiem jāveic viena no trim likumā piedāvātajām darbībām, kur viena no tām ir:

  • ieviest un uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmu atbilstoši energopārvaldības standartam, aptverot vismaz 90% no lielā uzņēmuma kopējā enerģijas galapatēriņa.

SIA “EKODOMA” PIEDĀVĀ

  • Energopārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrādi atbilstoši ISO 5001 standartam. Tas iekļauj Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas un tai pakļauto rīku, vadlīniju, reģistru un procedūru izstrādi.
  • Energopārvaldības sistēmas ieviešanu, tai skaitā energotaupības pasākumu ieviešanu, auditu veikšanu, pārskatu sagatavošanu.
  • Platformu enerģijas patēriņa datu uzskaitei un analīzei.

SIA “Ekodoma” speciālisti kopš 2016.gada ir jau uzkrājuši nozīmīgas zināšanas un pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē. Sadarbībā ar mums energopārvaldības sistēmas veiksmīgi ir izveidojušas un ieviesušas, vairāk nekā 10 pašvaldības. Lielākā daļa no šīm pašvaldībām savas energopārvaldības sistēmas ir arī nosertificējuši atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām.

DAŽI NO MŪSU KLIENTIEM

Tukuma novads Ventspils valstspilsēta Bauskas novads Daugavpils valstspilsēta Saldus novads

PAR ENERĢIJAS MONITORINGA PLATFORMU

Lai organizācijām atvieglotu enerģijas patēriņa datu uzskaiti un nodrošinātu to sistemātisku ievadi, apstrādi un analīzi, SIA “Ekodoma” ir izveidojusi enerģijas monitoringa platformu. Platformu izmanto vairāk nekā 15 pašvaldības Latvijā un Ungārijā, kā arī 2023.gadā to izmantos arī pašvaldības Austrijā, Spānijā, Portugālē un citviet.

  Vairāk informācijas par platformu un iespēja pieteikties arī Demo versijai ir šeit: www.energoplanosana.lv.

Kontakti

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja
Valdes locekle
+371 67323212

Pieteikuma forma

Aizpildiet formu, lai saņemtu jaunāko informāciju par pakalpojumu.