Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

SIA “Ekodoma” uzkrājusi lielu pieredzi dzīvojamo, sabiedrisko ēku, kaltu māju, koģenerācijas iekārtu un rūpniecības uzņēmumu energoauditu veikšanā. Energoaudits dod iespēju ēku vai uzņēmumu raksturot no enerģijas patēriņa viedokļa, novērtējot esošo situāciju un sniedzot ieteikumus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

Energoaudits Jums sniegs iespēju izdarīt pareizo izvēli, izvēloties energoefektivitātes pasākumu, nosakot pasākumu iespējamās izmaksas, paredzētos enerģijas patēriņa ietaupījumus un raksturojot veicamo pasākumu tehniskos aspektus. Energoaudits ļaus noskaidrot, kādus pasākumus veikt, cik tie maksās un cik ilgā laikā veiktie energoefektivitātes pasākumi atmaksāsies.

SIA “Ekodoma” veic energoauditus jaunbūvēm, ēku projektiem un esošām ēkām, analizējot topošās ēkas enerģijas patēriņu un nosakot iespējas to samazināt. Mēs sniegsim Jums informāciju par jaunākajām enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām ēkās un noteiksim veidus kā enerģiju izmantot racionāli. Energoauditori ir sertificēti kā esošo tā arī jaunbūvju energoauditu veikšanā, kā arī piedalījušies gandrīz nulles enerģijas ēku, pasīvo ēku projektēšanas un vēsturisko ēku atjaunošanas projektos.

Tāpat SIA “Ekodoma” piedāvā veikt energoauditu katlu mājām, koģenerācijas stacijām un siltumapgādes tīkliem. Energoaudits Jums ļaus sasniegt maksimāli iespējamo enerģijas patēriņa samazinājumu un uzlabot sistēmas un to elementu darbības efektivitāti. Energoaudits ļaus Jums ieguldīt tik dārgās iekārtās un pasākumos, cik nepieciešams, lai ieguldījumi atmaksātos pietiekami īsā laikā. Veicam kurināmā nomaiņas pasākumu analīzi, katlu un koģenerācijas iekārtu veiktspējas testus.

Lielu uzņēmumu un rūpniecības uzņēmumu gadījumā tiek veikts visaptverošs audits, apskatot ražošanas ēkas kā arī ražošanas iekārtas un procesus, apgaismojuma, apkures, tvaika, saspiesta gaisa, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas. Parasti pēc uzņēmuma energoaudita tiek izstrādāts monitoringa un energopārvaldības plāns, kas uzņēmuma tehniskajam personālam un vadībai ļauj sekot noteikto energoefektivitātes mērķu izpildei, enerģijas patēriņam un izmaksām par enerģiju.

Kā norisinās energoadita procedūra?

Energoaudita rezultāti ir atkarīgi no sākotnējo jeb izejas datu kvalitātes un datu apstrādes modeļiem, kā arī no datorprogrammām, ar kuru palīdzību tiek veikta rezultātu apkopošana un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu optimizācija. Ekodoma izmanto sekojošu modeli:

Cik izmaksā energoaudits?

Energoaudita izmaksas atkarīgas no ēkas tipa vai uzņēmuma lieluma un apskatāmo patērētāju skaita. Pirms audita tiek noteikti energoauditu mērķi (ēkas renovācija vai, piemēram, tvaika katla nomaiņa) un nepieciešamo mērījumu skaits. Pēc tam tiek sagatavots piedāvājums energoaudits veikšanai.