Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

A. Blumberga, D. Blumberga, G. Žogla.
2008
Grāmata ir par ēku energoefektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot tieši daudzdzīvokļu ēkām. Šajā grāmatā tiek skaidroti politiskie aspekti, lai veicinātu ēku energoefektivitāti. Tāpat arī tiek aprakstīti energoaudita procedūras, inženiertehniskie risinājumi un tehniskos mērījumus, lai varētu noteikt...
D. Blumberga
2008
Šī grāmata koncentrējas uz siltuma piegādi, izmantojot siltuma sūkņus. Grāmata piedāvā dziļu tehnisko pamatojumu un tad iesaka ekonomisko analīzi un vides izvērtējumu. Grāmatā iekļauta galvenā informācija par alternatīvām siltuma piegādes tehnoloģijām un to savstarpēja salīdzināšana, lai pamatotu...
Dagnija Blumberga , Ivars Veidenbergs, Gatis Žogla
2008
Izgudrojums attiecas uz siltuma sūkņa un saules enerģijas izmantošanu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumapgādes sistēma sastāv no grunts slānī ieguldītiem mitruma uzkrājējiem, kuri izgatavoti no ūdens necaurlaidīga materiāla un izveidoti kārbveida ekrāna formā ar ūdens pārplūdes atverēm...
Claudio Rochas , Marika Rošā , Aivars Žandeckis
2008
D. Blumberga, M. Blumberga, I. Karnupa, C. Rochas
2004
Šajā grāmatā sniegtais informatīvais materiāls ir ceļvedis, uzsākot vai turpinot īstenot enerģijas sistēmu attīstības idejas. Tā ir izdota, lai rosinātu enerģētiķus un tos, kas darbojas vai vēlas darboties šajā nozarē, ieskatīties nākotnē ar šodienas acīm. Tas ir aicinājums saprast, cik svarīgi ir...
D. Blumberga, M. Blumberga
2004
Grāmatā izklāstītas energoefektivitātes idejas. Tajā aplūkotas energoefektīvas energoresursu izmantošanas tehnoloģiskās, ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas. Iekļaujot arī ekonomisko analīzi un vides izvērtējumu, tā soli pa solim parāda energoefektīvo tehnoloģiju pielāgojamību dažādos sektoros.
A. Blumberga D. Blumberga
2004
Grāmatā apskatīts viens no novatoriskākajiem energoefektivitātes projektu ieviešanas veidiem – energoservisa pakalpojumi. Tajā ir aplūkoti energoservisa pakalpojumu tehniskie, juridiskie un likumdošanas aspekti, kā arī analizēti dažādi tirgus piemēri.
A. Blumberga, D. Blumberga
2003
Materiāls dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem zināšanu paplašināšanai enerģijas efektīvas izmantošanas jautājumos. Šajā grāmatā tiek apskatīti sarežģītāki soļi, kas dod lielāku siltumenerģijas patēriņa samazinājumu ēkā. Lai varētu tos izprast, grāmatā ir raksturota ēkas energoapgādes sistēma...

Lapas