Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

D.Blumberga, L.Ozoliņa, M.Rošā, H. Gajs, M. Lehavacka, T. Kalleste, A. Laurs, E. Perednis, J. Jakubess, K. Tantareanu, F. Pčelka, R.Vebers, S.Brinkers
2009
Grāmatā ir sniegta informācija par biomasas līdzsadedzināšanas potenciālu, tehnoloģiskajiem risinājumiem un biomasas tirdzniecības iespējām. Aplūkota arī pasaules, ES un projekta COFITECK dalībvalstu pieredze biomasas līdzsadedzināšanā ar fosilajiem kurināmajiem. Apkopotā informācija var tikt...
D. Blumberga, M. Blumberga
2004
Grāmatā izklāstītas energoefektivitātes idejas. Tajā aplūkotas energoefektīvas energoresursu izmantošanas tehnoloģiskās, ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas. Iekļaujot arī ekonomisko analīzi un vides izvērtējumu, tā soli pa solim parāda energoefektīvo tehnoloģiju pielāgojamību dažādos sektoros.
D.Blumberga, P.Krieviņš, I.Veidenbergs
2002
Apgaismes standartu uzbūve ir samērā sarežģīta un dažreiz nepieciešamā informācija ir jāmeklē vairākos standartos. Šajā brošūrā ir sniegta informācija par katru standartu, par to, kas tajos atrodams. Brošūras autori uzņēmušies gida lomu, lai standartu lietojumu iepazīstinātu ar tajā pieejamo...
A.Blumberga, D.Blumberga, Z. Upmane
2002
Grāmatā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar energoefektīva apgaismojuma ieviešanu. Tajā analizēts Efektīva apgaismojuma programmas (ELI) pilotprojekta īstenošanu trīs pašvaldībās Latvijā (Brocēnos, Dobelē un Ludzā). Grāmatā mēģināts uzsākt diskusiju par pašvaldību lomu energopatērētāju...