Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Transparense projekta mērķis bija palielināt Energoefektivitātes līgumu (Energy Performance Contracting - EPC) tirgus uzticamību un caurspīdīgumu viscaur Eiropā. Ar divdesmit partneriem, kuri pārstāvēja gan pieredzējušus, gan iesācēju EPC tirgus sektorus, Transparense projektam ir potenciāls attīstīt Eiropas EPC tirgu, būtiski palielinot energoefektivitāti.

Transparense projekts koncentrēsies uz galvenajām EPC projektu īpašībām katrā valstī individuāli. Transparense projekta ietvaros ESKO tiks piedāvātas augstas kvalitātes apmācību programmas un materiāli. Apmācības ir viens no veidiem, kā projekts atbalsta zināšanu pārnesi no attīstītākiem EPC tirgus sektoriem uz mazāk attīstītiem. Šādu zināšanu pārnese tiks nodrošināta arī ar datubāzēm par Eiropas EPC tirgu, kurās būs iespējams atrast specifisku informāciju par ESKO, to asociācijām, EPC modeļiem un eksistējošām EPC veicinošām iniciatīvām. Datubāzes būs publiski pieejamas Transparense mājaslapā.

Galvenais projekta rezultāts ir jaunas pieejas izveide industriālajos parkos esošo uzņēmumu enerģijas patēriņa samazināšanai. Īstenojot Integrētas Enerģijas Koncepcijas astoņos industriālajos parkos projekta dalībvalstīs, tiks pārbaudīta izstrādātās stratēģijas pamatotība un ieguvumi. Galvenie projekta rezultāti ietver:

 • Informācijas sniegšana ar 100 ziņu publikāciju palīdzību ieinteresētajām pašvaldībām un industriālajiem parkiem
 • Informētības un zināšanu līmeņa paaugstināšana par Integrētu Enerģijas Koncepciju īstenošanas nepieciešamību industriālajos parkos
 • Dažādu rīku/pieeju izstrāde industriālo parku enerģijas patēriņa un energoefektivitātes pasākumu novērtēšanai
 • Katra industriālā parka galveno enerģijas patērētāju analīze
 • 80 tehniski-ekonomisko pamatojumu izstrāde dažādiem energoefektivitātes pasākumiem
 • Integrētu risinājumu izstrādāšana un īstenošana iepirkumu un energopārvaldības procesiem
 • Visamz 5 konsulatāciju semināru norise katrā industriālajā parkā
 • 40 energoauditu īstenošana uzņēmumos, kas izvietoti industriālajos parkos
 • CO2 emisiju samazināšana apskatītajos industriālajos parkos par 500 tonnām CO2 gadā
 • Enerģijas patēriņa samazināšana katrā industriālajā parkā par 1000 MWh gadā
 • Energoefektivitātes pasākumu ar vērtību 350000 EUR izvērtēšana katrā industriālajā parkā
 • Monitoringa pieejas izstrāde
 • Rezultātu analīze un salīdzināšana starp apskatītajiem industriālajiem parkiem

Šī projekta īstenošanas laikā iegūtā pieredze palīdzēs izstrādāt kopēju pieeju industriālo parku energoefektivitātes paaugstināšanai.

Finansējums
Ilgums
04/01/2013 līdz 03/01/2016

Iesaistītie darbinieki

Claudio Rochas
Claudio Rochas
Valdes priekšsēdētājs
+371 67323212

Projekta partneri