Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Tērē mājas enerģiju mājas atjaunošanai - ceļā uz 202020 m2 visaptveroši atjaunotu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku!

Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku fonda stāvoklis turpina strauji pasliktināties skarbo laika apstākļu un pienācīgas apsaimniekošanas trūkuma dēļ. Šobrīd gandrīz visi dzīvokļi Latvijā ir privātīpašums un pieredze rāda, ka atsevišķi īpašnieki ir nepietiekami organizēti, lai pārvaldītu savu kopīpašumu – visu ēku. Dzīvojamā fonda saglabāšanai, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu kur dzīvot, nepieciešama ēku visaptverošā atjaunošana. Zema informētība un tehnisko zināšanu trūkums, ierobežotā finansējuma pieejamība, augsta riska uztvere un nevēlēšanās ņemt kredītu – šie šķēršļi attur ēku iedzīvotājus no lēmuma par ēkas atjaunošanu.

Tajā pašā laikā, ēkas visaptverošo atjaunošanu iespējams finansēt ar enerģijas ietaupījumiem - ja ēku visaptverošas atjaunošanas pamatā ir energoefektivitātes ekonomiskā potenciāla izmantošana. Taču, lai īstenotu energoefektivitātes ekonomisko potenciālu, nepieciešama energoefektivitātes pasākumu projektēšana, finansēšana un ieviešana, kas dzīvokļu īpašniekiem pašiem nav pa spēkam. Pieeja, kas risina šos ierobežojumus, ir energoefektivitātes līgums (EPC). Galvenā EPC iezīme ir tā, ka pakalpojumu sniedzējs – enerģijas servisa kompānija (ESKO) – garantē enerģijas ietaupījumus un atjaunošanas darbu kvalitāti.

SUNShINE atbalsta publiskā un privātā sektora EPC sniedzējus, lai veidotu inovatīvu investīciju shēmu, garantētu ietaupījumus, kā arī visaptveroši atjaunotu ēkās.

Projekta mērķis ir parādīt, ka visaptveroša ēku atjaunošana, kas apmaksāta ar enerģijas ietaupījumiem, izmantojot piemērotu publisko fondu un privāto kapitālu finanšu mehānismu, ir finansiāli dzīvotspējīga. Tā kā vairums EPC sniedzēju ir ierobežota bilance un tie nespēj atbalstīt liela apjoma ilgtermiņa parādu, Sunshine projekta ietvaros tiek veidots finanšu mehānisms projektu atkārtotai finansēšanai - pārdodot speciāli izveidotam fondam nākotnes naudas plūsmas no EPC darījumiem. Pēc nākotnes naudas plūsmas pārdošanas EPC sniedzējs joprojām ir saistīts ar māju un turpina garantēt enerģijas ietaupījumus visā līguma termiņā.

Netērē savu enerģiju mājas atjaunošanai - tērē mājas enerģiju!

Finansējums
Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) 2007 - 2013
Mājaslapa
Ilgums
03/01/2015 līdz 02/28/2018

Iesaistītie darbinieki

Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212
Marika Rošā
Projektu vadītāja Valdes locekle
+371 67323212
Kristaps Kašs
Kristaps Kašs
Energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212
Claudio Rochas
Claudio Rochas
Valdes priekšsēdētājs
+371 67323212

Projekta partneri