Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Eiropa Savienība noteikusi mērķi paaugstināt atjaunojamo energoresursu avotu izmantošanu, jo to potenciāls siltumapgādei un dzesēšanai joprojām netiek pilnībā izmantots. Par to liecina izstrādātā un pieņemtā Atjaunojamo energoresursu direktīva (atbilstošie valsts mērķi, valsts atjaunojamo energoresursu izmantošanas rīcības plāns) un Energoefektivitātes direktīva (14.pants, nepieciešamība izmantot AER H/C potenciālu un izstrādāt siltumapgādes plānus vietējā un reģionālajā līmenī).

Reģioniem un pašvaldībām ir izšķiroša loma plānošanas procedūru uzlabošanā un enerģētikas plānu izstrādē, resursu efektīvai izmantošanai. Pašvaldībām un reģioniem nepieciešams mērķtiecīgs atbalsts enerģētikas plānu izstrādē un energopārvaldības sistēmas izveidē. Lai to panāktu, projekta RES H/C Spread mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu reģioniem un novadiem.

Projekta RES H/C Spread ietvaros tiks vērtētas atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas centralizētās siltumapgādes un/vai dzesēšanas sistēmās. Tas ļaus harmonizēt plānošanas pieeju šādu plānu izstrādē, noteikt nepieciešamos izejas datus precīzas bāzes līnijas noteikšanai un veicinās labāku enerģētikas politikas izstrādi plānošanu reģionos. Projekta laikā tiks aptverti sešus pilot reģionus (Castilla y Leon Spānijā, Emilia Romagna Itālijā, Zalcburgas Reģions Austrijā, Rīgas plānošanas reģions Latvijā, Rietumu Maķedonija Grieķijā un Rhodope Bulgārijā), pārstāvot dažādas Eiropas klimatiskās zonas. Šie reģioni projekta laikā saņems metodisku atbalstu savu enerģētikas plānu izstrādei, lai optimāli izmantotu atjaunojamos energoresursus siltumapgādei un/vai dzesēšanai. Īpaša uzmanība tiks veltīta pārvaldes līdzdalības veicināšanai, kas ļaus sadarboties reģionālajām un valsts ieinteresētām pusēm.

Katrā reģionā tika izveidota pārvaldības darba grupa, lai atbalstītu šāda plāna īstenošanu un, lai palīdzētu sasniegt vienprātību starp pašvaldībām, iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām personām.

Finansējums
Ilgums
02/24/2014 līdz 08/24/2016

Iesaistītie darbinieki

Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212
Claudio Rochas
Claudio Rochas
Valdes priekšsēdētājs
+371 67323212

Projekta partneri