Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes vadības kritēriji, kvalitatīvu projektu īstenošanai un investīciju piesaistei.

QualitEE projekts turpina projektā Transparense uzsāktās aktivitātes ESKO tirgus attīstībai. Transparense projekta ietvaros 2014. gadā tika izstrādāts ES Rīcības Kodekss Energoefektivitātes Pakalpojumu Līgumiem. To parakstīja vairāk kā 200 energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji (ESKO kompānijas) un koordinatori. Kodekss definē pamatvērtības un principus energoefektivitātes pakalpojumu līgumu izstrādei un ieviešanai, nodrošinot pirmos soļus, lai palielinātu caurspīdīgumu un kopējo uzticību energoefektivitātes pakalpojumiem kopumā. Tā kā jau izstrādātājā rīcības kodeksā netika ietverti projektu kvalitātes vadības kritēriji vai konkrētas pārbaužu procedūras, tad QualitEE projekta laikā tiks izstrādāti un piedāvāti kritēriji projektu vērtēšanai un salīdzināšanai no to kvalitātes viedokļa.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

  • Tiks izstrādāti energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes vadības kritēriji, lai palīdzētu realizēt un novērtēt energoefektivitātes projektu kvalitāti. Izstrādātie kritēriji un vadlīnijas būs pieejami visiem interesentiem.
  • Kvalitātes kritēriji tiks pārbaudīti un uzlaboti, strādājot pie 24 pilotprojektiem dažādas ES valstīs (Beļģijā, Lielbritānijā, Slovēnijā, Vācijā, Grieķijā, Slovākijā, Spānijā, Čehijā, Bulgārijā, Austrijā un Latvijā). Iegūtie rezultāti un informācija par pilotprojektiem tiks apkopota un publicēta.
  • Izstrādātos kvalitātes vadības kritērijus un sistēmu plānots ieviest līdz 2020. gadam astoņās ES dalībvalstīs. Kopumā tiks apkopoti un publicēti labākie energoefektivitātes projekti un kvalitātes vadības sistēmas izmantošanas piemēri.

Projekts QualitEE iesaistīs ES un nacionālo valstu ieinteresētās puses kvalitātes vadības kritēriju izstrādē un energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidē.

Finansējums
Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis 2020” granta līguma nr. 754017 ietvaros.
Mājaslapa
Ilgums
06/01/2017 līdz 05/31/2020

Iesaistītie darbinieki

Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212

Projekta partneri