Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Tā kā 40% no Eiropas Savienības enerģijas patēriņa veidojas ēkās, ir svarīgi uzlabot to energoefektivitāti, lai sasniegtu ES energoefektivitātes mērķus. Jāuzlabo gan ēku atjaunošanas ātrums, gan atjaunošanas laikā veiktie pasākumi, līdz ar to, jāpalielina enerģijas ietaupījuma apjoms renovācijas laikā.

Svarīgs instruments energoefektīvu jaunu ēku ieviešanai tirgū un esošo ēku energoefektīvai atjaunošanai ir ēku energosertifikāti (EPC), ko regulē Eiropas Komisijas direktīva par ēku energoefektivitāti (EPBD).

Energoefektivitātes novērtēšanas un sertifikācijas shēmas piedāvā objektīvu ēkas energoefektivitātes novērtējumu un aptver daudzus aspektus, kas saistīti ar EPBD nepieciešamajām ilgtermiņa atjaunošanas stratēģijām. Tomēr ir jāpārvar vairāki izaicinājumi, lai palielinātu uzticību tirgum un pamudinātu ieguldīt energoefektīvās ēkās, piemēram, paaugstināta uzticamība, renovācijas ieteikumu kvalitāte, rentabilitāte un atbilstība attiecīgajiem ES standartiem un EPBD.

Horizon2020 finansētā projekta QualDeEPC mērķis ir uzlabot (1) ēku energosertifikātu (EPC) izstrādes shēmu kvalitāti un šo energoefektivitātes sertifikātu starpvalstu konverģenci un (2) saikni starp EPC un ēku padziļinātu atjaunošanu.

QualDeEPC strādā pie ēku energosertifikātu konverģences ES mērogā un ar paaugstinātas kvalitātes ēku energosertifikātu izsniegšanas, projektēšanas un izmantošanas, kā arī to ieteikumiem ēku atjaunošanai. Mērķis ir padarīt šos ieteikumus saskanīgus ar dziļas enerģijas atjaunošanu līdz gandrīz nulles enerģijas līmenim līdz 2050. gadam. Vupertāles institūta koordinācijā projekta partneri strādā, lai panāktu vienprātību iesaistītajās valstīs un ārpus tām, kā arī ieviestu Projekta laikā iespējami daudz uzlabojumus, iesaistot sertifikācijas institūcijas, enerģijas aģentūras, būvniecības nozari un sertifikācijas ieinteresētās puses, kā arī citas attiecīgas organizācijas.

Lai sasniegtu mērķus, projekts savas aktivitātes organizē četros posmos:

  1. Esošo ēku energosertifikātu shēmu, labās prakses, trūkumu un uzlabojumu prioritāšu analīze;
  2. Konkrētu priekšlikumu un rīku izstrāde un pārbaude uzlabotu ēku energosertifikātu novērtējuma, sertifikācijas un verifikācijas, kā arī padziļinātas atjaunošanas tīkla platformu izstrādei;
  3. Pielāgošana valstu vajadzībām un vienprātības elementu īstenošana, kā arī turpmāka dialoga plāna izstrāde;
  4. Ilgtspējības stratēģijas un pārliecinošu politikas ieteikumu izstrāde reģionālajam, nacionālajam un starpvalstu dialogam.
Finansējums
ES programma “Horizon 2020” www.h2020.lv
Mājaslapa
Ilgums
03/27/2020

Iesaistītie darbinieki

Gatis Žogla
Gatis Žogla
Vadošais energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212

Projekta partneri