Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

MESHARTILITY (Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors) projekta mērķis ir izstrādāt risinājumus un instrumentus, kas veicinās labāku datu apmaiņu starp enerģijas piegādātājiem un pašvaldībām. Pašvaldībām tas ir īpaši svarīgi, izstrādājot siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju novērtējumu tās teritorijai un plānojot tādas rīcības, kas nodrošinās enerģijas ietaupījumus, palielinās energoefektivitāti un veicinās plašāku atjaunojamo energoresursu lietojumu. Šie risinājumi un instrumenti ļaus tām pilsētām un pašvaldībām, kas ir parakstījušas Pilsētu Mēru paktu, kvalitatīvi izstrādāt Ilgtspējīgu enerģijas rīcības plānu (IERP). 

MESHARTILITY projekts risina problēmas, kas saistītas ar datu apmaiņu starp pašvaldībām un enerģijas pakalpojumu sniedzējiem. Projekta laikā tiek veikta analīze par koplietošanas tiesību sistēmām ES un 12 projekta dalībvalstīs, veidota sistemātiskas sadarbības shēma starp pašvaldībām un pakalpojumu sniedzējiem. Projekta laikā tiek veidota sadarbība ar ES un valsts līmeņa lēmumu pieņēmējiem, izstrādājot ieteikumus un atbalstot iesaistītās pašvaldības augstas kvalitātes IERP izstrādē. Plašāka informācija par projekta laikā sasniegtajiem rezultātiem pieejama šajā informatīvajā izdevumā!

Galvenie MESHARTILITY projekta sasniegumi

  • Projekta ietvaros tika novērtēts tiesiskais regulējums un pašreizējā situācija ar datu koplietošanu dažādās ES dalībvalstīs.
  • ika izstrādāti ietikumi un pasākumi enerģijas datu apmaiņas uzlabošanai starp datu piegādātājiem un pašvaldībām.
  • Arī Energoefektivitātes direktīva (EED 2012/27/ES) atbalsta Pilsētu mēra pakta iniciatīvu panākt pēc iespējas lielākus enerģijas ietaupījumus un aicina dalībvalstis un to pašvaldības izstrādāt IERP.
  • Projekta ietvaros tika veikta energouzņēmumu un pašvaldību pārstāvju aptauja dažādās ES dalībvalstīs. Aptaujas rezultāti parādīja, ka pieredze, kas saistīta ar datu apmaiņu ir ļoti dažāda. Lielai daļai no pašvaldībām veiksmīgi izdevies iegūt enerģijas datus, bet pārsvarā ne tādā formā kā to nosaka Pilsētu mēra pakts.
  • MESHARTILITY projekta ietvaros 73 pašvaldībās no dažādām ES dalībvalstīm tika izstrādāti IERP, sadarbojoties energoapgādes uzņēmumiem, pašvaldībām un projekta partneriem. Lielākā daļa no IERP jau ir izstrādāti un apstiprināti. Tie palīdzēs sasniegt ES klimata un enerģētikas izvirzītos mērķus.
Finansējums
IEE programma
Ilgums
05/01/2012 līdz 04/01/2015

Iesaistītie darbinieki

Marika Rošā
Projektu vadītāja Valdes locekle
+371 67323212

Projekta partneri