Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Klimata pārmaiņu radītie riski, kā jūras līmeņa paaugstināšanās, ilgstoši sausuma periodi, dzeramā ūdens trūkums un plūdi, kā arī pārtikas apgādes riski ir īpaši izplatīti pilsētu teritorijās. Šo risku ietekme uz apkārtējo vidi kļūst būtiskāka, ja tiek skarta pilsētas infrastruktūra, mājokļi un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem. Projekts Life Adaptate veicinās pašvaldību spēja pielāgoties klimata riskiem un pārmaiņām, izstrādājot vienotu metodiku Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu ieviešanai Eiropas pašvaldībās, kas saskaras ar klimata pārmaiņu riskiem. Projekta gaitā tiks īstenoti arī konkrētas pilotaktivitātes sešās pašvaldībās – Smiltenes pašvaldībā Latvijā, trīs pašvaldībās Spānijā un divās pašvaldībās Portugālē.
 
Kādi ir galvenie LIFE ADAPTATE projekta mērķi?
  • Izstrādāt Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus (IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvijā, Portugālē, Spānijā), izmantojot priekšrocības, ko sniedz dažādu organizāciju sadarbība un zināšanas gan tehniskajā, gan sabiedrības iesaistes jomā.
  • Izstrādāt demonstratīvus klimata pārmaiņu samazināšanas un pielāgošanās pilotprojektus iesaistītajās pašvaldībās. Tādā veidā arī paplašinot zināšanu bāzi par dažādām pielāgošanās iespējām un pieejām līdzīgu risku mazināšanai dažādos Eiropas reģionos.
  • Pārbaudīt un demonstrēt sadarbības modeļus starp dažādu valstu pašvaldībām un sabiedrības līdzdalības pozitīvo ietekmi.
  • Izvērtēt, kā vietējās iniciatīvas un pasākumi ļauj pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei un mazināt tās sekas.
  • Veicināt vadlīniju un citu specifisku resursu izmantošanu, lai veicinātu projekta aktivitāšu ieviešanu arī citās Eiropas pilsētās un pašvaldībās.
Eiropas Savienība 2015. gada beigās uzsāka pasaulē lielāko klimata un enerģētikas iniciatīvu pilsētām - Pilsētu mēru pakts. Tā ir integrēta pieeja ar klimata seku un klimata pārmaiņu pielāgošanos saistīto jautājumu risināšanā.
LIFE ADAPTE vēlas veicināt Eiropas pašvaldību apņemšanos šī pakta ietvaros, izstrādājot vietēja līmeņa klimata pārmaiņu pielāgošanās plānus, kas iekļauti pašvaldību jau esošajos klimata pārmaiņu mazināšanas mērķos. Tādā veidā sniedzot visaptverošu pieeju cīņai pret klimata pārmaiņām.
 
Apskatiet projekta uzraudzības platformu, kurā iespējams sekot līdzi visu izmēģinājuma pasākumu un Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu ieviešanai:
 
 
Apskatiet projekta brošūru:
 
 
Apskatiet projekta jaunumu izdevumus:
 
  
 
 
 
Finansējums
Programma "Life" http://ec.europa.eu/
Ilgums
09/01/2017 līdz 09/30/2021

Iesaistītie darbinieki

Anda Jēkabsone
Projektu vadītāja
+371 67323212
Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja Valdes locekle
+371 67323212

Projekta partneri