Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Enerģijas patēriņa un ietekmes uz vidi samazināšana ir viena no aktuālākajām tēmām Eiropas un Latvijas politikas dienas kārtībā. Dažādi pētījumi ir pierādījuši, ka tieši pašvaldībām ir vislielākais potenciāls abu mērķu sasniegšanā.

Projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” ietvaros SIA Ekodoma sadarbībā ar trīs Latvijas pašvaldībām meklēs risinājumus ilgtspējīgas vides un energopārvaldības ideju ieviešanai pašvaldībās, kā arī veicinās sabiedrības izpratni un iesaisti klimata pārmaiņu mazināšanā.

Projektam ir divi vienlīdz svarīgi mērķi: Nodrošināt zināšanu pārnesi no pieredzējušām uz mazāk pieredzējušām pašvaldībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī visu iesaistīto pušu kapacitāti; Paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni par klimata pārmaiņām – to skatot kā starpnozaru jautājumu, vienlaicīgi īpašu uzmanību vēršot klimata elastīgai infrastruktūrai (enerģētikas, transporta, mežsaimniecības un citu nozaru spēja pielāgoties klimata pārmaiņām).

Projekta mērķauditorija ir enerģētikas, transporta, būvniecības, mežsaimniecības, lauksaimniecības, rūpniecības, vides aizsardzības, izglītības un zinātnes nozaru pārstāvji, kā arī pārējie interesenti, kam ir aktuāla tēma par ietekmes uz vidi mazināšanu.

Finansējums
EEZ un Norvēģijas finanšu instruments http://www.eeagrants.lv/

Iesaistītie darbinieki

Marika Rošā
Projektu vadītāja Valdes locekle
+371 67323212
Līga Žogla
Līga Žogla
Projektu vadītāja
+371 67323212

Saistītās publikācijas

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

M. Rošā, I.Dzene, A.Barisa,
2016
Ceļvedis ir nedaudz ašķirīgs no ierastā grāmatu formāta, lai parādītu, ka energopārvaldība, klimata pārmaiņu mazināšana var arī nebūt garlaicīgas. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem un kāda ir mūsu attieksme pret tiem. Energopārvaldības ieviešana pašvaldībā vai uzņēmumā...

Projekta partneri