Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

„EUBIONET III” ir Eiropas bioenerģijas sadarbības projekts, kas bija turpinājums 2005.-2007.g.projektam „EUBIONET II”, kura galvenais mērķis bija palielināt Eiropā biomasas patēriņu degvielu ražošanai, pārvarot tirgus barjeras.

Projekts EUBIONET III veicināja ilgtspējīgu un caurspīdīgu biokurināmā tirdzniecību starptautiskā līmenī, sekmēja investīciju piesaisti labākajiem tehnoloăiskajiem risinājumiem un jaunu pakalpojumu izveidi biomasas izmantošanai apkures sistēmās, kā arī tika nostiprināta ekonomiski izdevīgākā biokurināmā veida plašāka izmantošana enerăētikas un rūpniecības sektoros. Projekts EUBIONET III tika īstenots no 2008.- 2011. gadam.

Biomasas tirdzniecība Eiropā ir ievērojami palielinājusies. Visspilgtāk šī tendence saskatāmā biomasas produktiem ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, koksnes granulām. Daudzās valstīs vietējie biomasas resursi tiek plaši izmantoti, tomēr ir skaidrs, ka dažās Eiropas valstīs, ar augstu biomasas patēriņu, bet nelielu resursu pieejamību, ilgtermiņā var rasties biomasas iztrūkums. Tajā pašā laikā citās valstīs šis resurss ir plaši pieejams. Pašlaik tikai neliela daļa no kopējā ES pieejamā biomasas apjoma tiek tirgota starptautiski, tomēr šī daļa strauji pieaug. Īpaši koksnes granulu tirdzniecība ir ievērojami pieaugusi, un, visticamāk, ka šī tendence saglabāsies arī turpmākajos gados. Tiek tirgoti arī citi cietās biomasas veidi, piemēram, šķelda, koksnes atkritumi, malka un lauksaimniecības pārpalikumi, kuriem nereti ir augsti tirdzniecības apjomi, taču šo tirdzniecības plūsmu ir daudz grūtāk kontrolēt.

Saskaņā ar EUBIONET III pētījumu, šobrīd Eiropā tiek izmantoti tikai 48% no ikgadējā biomasas potenciāla (netiek ņemti vērā bioloģiski noārdāmie atkritumi).

Finansējums
Mājaslapa
Ilgums
09/01/2008 līdz 10/01/2011

Projekta partneri