Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Eiropas Invesīciju Banka ir izveidojusi aizdevuma operāciju kopā ar Ukrainas Izglītības ministriju, kuras mērķis ir ilgtermiņā finansēt programmu, kas paredzēta izvēlēto Ukrainas universitāšu modernizācijai, energoefektīvai renovācijai un paplašināšanai.

Investīcijas ietver modernizāciju pētniecības laboratorijām, pētniecības iekārtu iegādi un uzstādīšanu un universitātes iekārtu renovācijai, īpašu uzmanību pievēršot energoefektivitātes pasākumiem. Lai reālajā dzīvē ieviestu šīs pārmaiņas un invesīcijas būtu efektīvas, pirms tam nepieciešams nolīgt konsultāciju firmu, kas veic energoauditu.

Kopā SIA EKODOMA eksperti Ukrainā veica energoauditu 82 Universitātes ēkām, kas atrodas Kijēvā, Ļvivā un Harkovā. Sarakstā tika iekļautas mācību ēkas, biroja telpas, klases, laboratorijas, bibliotēkas un kopmītnes.

Visi sagatavotie ziņojumi iekļāva sekojošo informāciju:

- vēsturiskā patēriņa lietderības analīze (elektrība, centralizētā siltumapgāde un karstais ūdens),

- pašreizējā ēkas stāvokļa novērtējums,

- konkrēti energoefektivitātes uzlabošanas ieteikumi katrai primārās ēkas sistēmai (HVAC iekārtas un izplatīšana, apgaismojums un sadzīves ūdens sildīšanai);

- ekonomiskā analīze par katru ieteikumu, kas ietver vienkāršo atmaksāšanās laiku (SPBT eng.).

Projekts tika īstenots sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku, projekta veicinātāju - Augstākās izglītības ministrija un konsultantu - SIA EKODOMA. Projekts noteica, ka veicinātājam jāatbalsta konsultants ar uzdevuma izpildi, jādalās ar attiecīgo dokumentāciju, klātienē jānodrošina piekļuve visai ēkai un konsultantam jānodrošina droša darba vieta. Jāpiebilst, ka šāda procedūra un obilgācijas tiek īstenotas jebkuram energoauditam un jebkurā Eiropas valstī, kurā tiek veikts energoaudits.

Iesaistītie darbinieki

Kristaps Kašs
Kristaps Kašs
Energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212
Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212

Projekta partneri