Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Projekta COMPETE4SECAP mērķis ir nodrošināt sistemātisku pieeju enerģijas patēriņa samazināšanai pašvaldībās.
Projekts plāno: 
1. samazināt enerģijas patēriņu, CO2 emisijas un paaugstināt AER izmantošanas īpatsvaru, nodrošinot izmaksu samazinājumu, socio-ekonomiskos un vides ieguvumus;
2. iesaistīt 32 pašvaldības (4 no katras valsts) ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (IERP) papildināšanā ar klimata pielāgošanās sadaļu uz 2030. gadu, izstrādājot pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP).
Lai pašvaldība varētu piedalīties projektā, tai: 
  • jābūt jau izstrādātam un ieviestam IERP vai pēc satura līdzīgam plānam;
  • jābūt vēlmei ieviest energopārvaldības sistēmu (ISO 50001) un rīkot enerģijas sacensības.
Tiek plānots, ka projekta ievaros primāro energoresursu ietaupījums tiks panākts trīs līmeņos:
  • 3% enerģijas samazinājums, izstrādājot pašvaldību IEKRP;
  • 10% enerģijas samazinājums EPS ieviešana rezultātā;
  • 15% enerģijas samazinājums, rīkojot sacensības.

Līdz 2018. gada jūnijam Ekodoma kopā ar četrām pašvaldībām izstrādās energopārvaldības sistēmas, oktobrī šīs sistēmas būs ieviestas ikdienā, savukārt, decembrī tās tiks sertificētas. 2019. gads tiks veltīts enerģijas sacensībām: no katras pašvaldības sacensībās piedalīsies vismaz 3 ēkās, kurās ir liels enerģijas patēriņš. Katru ēku pārstāvēs viena energokomanda (2-10 cilvēku sastāvā), kas darīs visu iespējamo, lai enerģijas patēriņu samazinātu.

Finansējums
ES programma “Horizon 2020” www.h2020.lv
Ilgums
10/01/2017 līdz 09/01/2020

Iesaistītie darbinieki

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja Valdes locekle
+371 67323212
Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212

Projekta partneri