Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Projekts „CASI” (Sabiedrības dalība, attīstot vienotu sistēmu, ilgtspējīgu inovāciju novērtēšanā un pārvaldībā) ir paredzēts kā atbildes reakcija iespaidīgajiem izaicinājumiem, kas uzstādīti Eiropas Savienības programmā Horizonts 2020, sadaļā „Klimata politika, vides resursu efektivitāte un izejmateriāli”. 

Projekts izteikti reprezentē starpnozaru partnerību Eiropas Savienības līmenī, kad tiek apspriesti izaicinājumi saistībā ar inovācijām un apsvērta ne tikai sociālā un tehnoloģiskā ietekme, bet arī iesaistīto pušu veidi un viņu raksturīgās intereses. Tādējādi efektīvi tiek apvienotas pilsoniskās sabiedrības, MVU, rūpniecības nozaru, politikas ieinteresēto pušu un vadošo akadēmiķu perspektīvas.

Šī sadarbība izmeklē jomu, kur ilgtspējīgas inovācijas ir kā sabiedrības fenomens un ļauj izstrādāt sistēmu ilgtspējīgas inovāciju prakses novērtēšanai, kuras piemērošanu var veiksmīgi integrēt sabiedriskās politikas attīstībā.

Finansējums
Mājaslapa
Ilgums
01/01/2014 līdz 06/01/2017

Iesaistītie darbinieki

Marika Rošā
Projektu vadītāja Valdes locekle
+371 67323212

Projekta partneri