Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Projekta "Biogas Action" mērķis ir veicināt ilgtspējīgas biogāzes ražošanu visā Eiropas Savienībā, jo īpaši, daloties ar labāko praksi, radot jaunus uzņēmējdarbības modeļus un palielinot ieguldījumu biogāzes ražošanas procesos.

Projekta uzdevums ir kalpot kā instrumentam straujai biogāzes/biometāna sektora attīstībai Eiropā. Šī apņemšanās veicinās ES 2020 mērķus, koncentrējoties uz netehnisko šķēršļu likvidēšanu plašai biogāzes ražošanai no kūtsmēsliem un citiem atkritumiem. Projekts tiek balstīts uz ciešāku sadarbību starp dažādiem politiskajim līmeņiem (Eiropas, nacionālo un reģionālo) un to īstenošanu dažādos ES reģionos.

Kādas darbības tiks veiktas un kādam mērķim tās kalpos?

- Atpazīt un izplatīt pamatotas un pierādītas atbalsta stratēģijas un pamatnostādnes, lai izpildītu biogāzes un biometāna attīstības potenciālu Eiropā. Sadarbības partneri iztrādās globālu stratēģiju biogāzes veicināšanai ES, un piedāvās visaptverošus instrumentus, kā  Eiropā izmantot biogāzes un biometāna potenciālu. Eiropā, balstoties uz pārbaudītām atbalsta stratēģiju. Lai sasniegtu šo mērķi, tiks izstrādāta visaptveroša inventarizācija atbalsta instrumentiem un apkopota interaktīvā datu bāzē.

- Definēt un ieviest īpašu biogāzes/biometāna intervences stratēģiju katrā mērķa valstī/reģionā. Stratēģijai jāsastāv no dažādām konkrētām darbībām un pasākumiem, koncentrējoties uz netehnisko barjeru nojaukšanu plašai biogāzes/biometāna ražošanai no codigestion kūtsmēslu un organiskiem atkritumiem, kā arī tās izmantošanai.

- Apmainīties ar zināšanām un pieredzi gan mērķa reģionu un projekta sadarbības ietvaros, gan aiz tā. Projekts, mācoties un tīklojoties savā starpā, izveidos sistemātisku zināšanu apmaiņu, lai pasākumus varētu turpināt pārņemt Eiropas līmenī, un pat pēc projekta noslēgšanās

Ko projekts var sasniegt?

Biogas Action projekts caur savām dažādajām darbībām varētu veicināt gan ilgtspējīgas bioenerģijas gala enerģijas patēriņa īpatsvara pieaugumu, kā arī projektu vadītājiem un iestādēm samazināt darījumu izmaksas. Projekts noteikti varētu arī aktīvi veicināt labāku politiku, finanšu sistēmas un tirgus atbalstu valsts un reģionālā līmenī.

______________________________________________________________________________

Vasaras skola “Biogāzes enerģētiskie aspekti”

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts aicina visus interesentus uz vasaras skolas studiju kursu “Biogāzes enerģētiskie aspekti”, kas novērtēts 2 kredītpunktu apjomā. Studiju kurss norisināsies no 2017. gada 28. augustam līdz 31. augustam RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Āzenes ielā 12/1-607, Rīgā.

Vasaras skolas moto ir “Biogāzei ir nākotne!”. Vasaras skolas ietvaros nedaudz tiks ieskicēti biogāzes veidošanās procesi un to realizācijas tehnoloģijas, neliela analīze par uzkrāto biogāzes staciju darbināšanas pieredzi Latvijā un stāstījums par inovācijām, kas pavisam drīz kļūs par parastu ikdienu. Studiju kursa saturā iekļautas lekcijas, praktiskie darbi, lomu spēle un modernas biogāzes stacijas apmeklējums. 

Lekcijās dalību var ņemt jebkurš interesents, kurš vēlas pavērst daudz plašāk savu skatupunktu uz biogāzes attīstības iespējām: studenti, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji, biogāzes staciju īpašnieki un apsaimniekotāji, jaunu tehnoloģiju izstrādātāji un ražotāji un vienkārši visi zinātkārie.

Kursos ir iespējams pieteikties atzīmējoties šeit, norādot savu vārdu, uzvārdu un nepieciešamo kontaktinformāciju. Pieteikums tiek veikts RTU Tālākizglītības studiju departamentā, lai pēc studiju kursa sekmīgas pabeigšanas saņemtu RTU tālākizglītības sertifikātu.

Studiju kursa lekciju grafiks ir pieejams šeit. Telpa un lekciju izkārtojums, bet ne laiks, var mainīties. Lūgums sekot izmaiņām.

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu antra.kalnbalkite@rtu.lv.

Vasaras skola tiek rīkota Valsts pētījuma programmas LATENERGI un Apvārsnis 2020 projekta "Biogas Action" ietvaros.

______________________________________________________________________________

Jaunākais informatīvais ziņojums saistībā ar Biogas Action projekta aktivitātēm pieejams šeit:PDF iconBiogas Action 1.pdf

______________________________________________________________________________

Finansējums
Apvārsnis 2020 ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Ilgums
01/01/2016 līdz 12/31/2018

Iesaistītie darbinieki

Anda Jēkabsone
Projektu vadītāja
+371 67323212

Projekta partneri