Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

BiG>East ir projekts biogāzes – kā droša un igtspējīga enerģijas avota - ražošanas un lietošanas veicināšanai vairākās D Eiropas un A Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā.

Tas tiek veikts, izmantojot R Eiropas biogāzes ekspertu zināšanu pārnesi fermeriem, biogāzes staciju operatoriem un lēmumu pieņēmējiem D Eiropas un A Eiropas valstīs. Tādējādi, BiG>East paaugstinās gan uzstādīto biogāzes staciju skaitu, gan to kvalitāti sekojošās D Eiropas un A Eiropas valstīs:

Bulgārija, Horvātija, Grieķija, Latvija, Rumānija, Slovēnija

Šajās valstīs biogāze ir nozīmīgs atjaunojamo energoresursu avots, kas ir piemērots gan elektroenerģijas ražošanai, gan apkures un dzesēšanas vajadzībām.

Biogāzi ir iespējams ražot, lai samazinātu lauksaimniecības atlikumu, notekūdeņu attīrīšanas dūņu un sadzīves organisko atkritumu daudzumu, kas rada nopietnas problēmas daudzās A Eiropas valstīs. Neskatoties uz šiem spēcīgajiem vides un ekonomiskajiem ieguvumiem, biogāzes ražošana un izmantošana šajās valstīs nav plaši izplatīta. Kā galvenais iemesls tam ir dažādas tirgus barjeras: zināšanu un pieredzes trūkums fermeriem, biogāzes staciju operatoriem un tehnoloģiju piegādātājiem; zema lēmumu pieņēmēju informētība un nepietiekamas iespējas piekļūt finansēšanas avotiem. Projekta BiG>East mērķis ir šo barjeru samazināšana.

Finansējums
Ilgums
09/01/2007 līdz 02/01/2010

Iesaistītie darbinieki

Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212
Līga Žogla
Līga Žogla
Projektu vadītāja
+371 67323212

Projekta partneri