Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Balstoties uz ilggadēju pieredzi un sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, SIA „EKODOMA” ir izstrādājusi un piedāvā „Vides atskaišu sagatavošana un atļauju pārvaldība” kā ārpakalpojumu, kas nodrošinās ātru, izmaksu un resursu ziņā efektīvu vides jautājumu risināšanu Jūsu uzņēmumā.

Atkarībā no uzņēmuma specifikas un vajadzībām, ārpakalpojumā tiek ietvertas šādas galvenās darbības:

 • saņemtās piesārņojošās darbības atļaujas pamatnosacījumu ievērošanas monitorings;
 • ikgadējā pārskata par monitoringa rezultātiem (atļaujas nosacījumiem) sagatavošana un iesniegšana vides pārvaldē;
 • pārskatu Nr.2- Gaiss, Nr.3 – Atkritumi, Nr.2- Ūdens sagatavošana un iesniegšana LVĢMC elektroniskajā sistēmā;
 • dabas resursu nodokļa aprēķins atbalstoši uzņēmuma specifikai;
 • uzņēmuma pārstāvniecība tiekoties un risinot specifiskus jautājumus ar vides pārvaldi, kā arī klātbūtne inspektoru vizītes laikā uzņēmumā;
 • konsultācijas līguma darbības laikā;
 • samazinātas izmaksas par piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu sagatavošanu ārpakalpojuma ietvaros;
 • citas ar uzņēmuma specifiku saistītas darbības.

Sazinieties ar SIA „EKODOMA” speciālistu un saņemiet individuālu piedāvājumu Jūsu gadījumam:

Artūrs Biedris, arturs@ekodoma.lv (Tālr.: 67323212)

KĀDI IR UZŅĒMUMA IEGUVUMI?

 • Samazinātas izmaksas saistībā ar vides prasību ievērošanu un jautājumu risināšanu uzņēmumā, t.sk. tiek novērsti neplānoti izdevumi (soda naudas, kavējumi) par vides prasību laicīgu neizpildi.
 • Tiek nodrošinātas Jūsu intereses komunikācijā ar atbildīgajām valsts vides iestādēm.
 • Konsultācijas par vides jautājumiem viena zvana attālumā un skaidra rīcība konkrētā situācijā.
 • Uzņēmuma vides tēla uzlabošana – regulāri tiek uzraudzīts un laicīgi tiek novērsts potenciāls apkārtējās vides apdraudējums.
 • Jūs varat koncentrēties uz uzņēmuma pamatdarbību, atstājot vides jautājumu pārvaldību augsti kvalificētu speciālistu komandai ar vairāk kā 10 gadu pieredzi.

Eksperti

Anda Jēkabsone
Projektu vadītāja
+371 67323212