Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Siltumnīcefekta gāzes (SEG) emisijas ir dabiskas un antropogēnas izcelsmes atmosfēras gāzveida sastāvdaļas, kas absorbē un reemitē infrasarkano starojumu. Šo emisiju pamatavots ir enerģētikas sektors, lauksaimniecības sektors un rūpnieciskajie procesi, tādēļ SEG emisiju gāzu apjoms tiek ierobežots ar speciālu atļauju piešķiršanu.

Kam nepieciešamas SEG atļaujas?

Latvijā visraksturīgākie uzņēmumi, kam ir nepieciešama šāda atļauja ir siltumapgādes uzņēmumi, kuru ievadītā siltuma jauda pārsniedz 20MW. Bet kopumā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nepieciešamas jebkurai stacionārai tehnoloģiskajai iekārtai, kurā tiek veikta viena vai vairākas likumā „Par piesārņojumu” 2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības (kopumā 28). Zemāk minētas dažas no ražošanas nozarēm un piesārņojošas darbības izraisošas iekārtas, kurām ir nepieciešamas šīs atļaujas:

  1. Enerģētika (sadedzināšanas iekārtas, minerāleļļu attīrīšanas un rafinēšanas iekārtas, koksa krāsnis)
  2. Melno metālu ražošanas un apstrādes iekārtas (rūdu apdedzināšana; kausējumu iegūšana; pārkausēšana)
  3. Minerālu izstrādājumu ražošana (klinkera cementa ražošana; kaļķa ražošana; stikla un stikla šķiedras ražošana; apdedzināto māla izstrādājumu, arī jumta kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu vai porcelāna, ražošana)
  4. Citas nozares: celulozes ražošana no koksnes vai citām šķiedrvielām; papīra vai kartona ražošanai.

Sīkāk ar attiecīgo iekārtu pieļaujamās ražošanas jaudas parametriem variet iepazīties šeit: Likums „Par piesārņojumu”.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja ir nepieciešama arī uzņēmumiem, kas jau iepriekš ir saņēmuši A vai B kategorijas piesārņojošo darbību.

Ja kāds no iepriekš minētajiem aspektiem atbilst Jūsu darbībai un Jums ir nepieciešamība saņemt Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, sazinieties ar mums. Mēs palīdzēsim sagatavot nepieciešamos iesniegumus un konsultēsim par atļaujas nozīmi un tajā ietvertajiem nosacījumiem.

Mūsu eksperti palīdzēs arī gadījumos, kad ir nepieciešams sagatavot ikgadējos Emisiju ziņojumus vai veikt izmaiņas spēkā esošajā atļaujā.

Eksperti

Anda Jēkabsone
Projektu vadītāja
+371 67323212