Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Inženiertehniskais monitorings ir procesa vai vides stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas informatīvā sistēma, kas palīdz novērtēt konkrētā objekta un/vai uzņēmuma progresu un virzību uz nosprausto mērķu sasniegšanu ceļā uz energoefektivitāti un enerģijas ietaupījumu. Parasti uzņēmumos par monitoringa sistēmas izveidi un ieviešanu ir atbildīgi uzņēmumā atbildīgie par vides jautājumiem.

Katru ēku ietekmē gan to būvkonstrukciju veids un kvalitāte, vēdināšanas un apkures režīmi, ēkas novietojums, ēkā novietotās iekārtas un to atbilstība standartiem, kā arī ēkas darba grafiks. Lai efektīvi spētu analizēt objekta energoefektivitātes līmeni un ieteiktu vislabākos un ekonomiski izdevīgākos energoefektivitātes pasākumus, monitoringa laikā nepieciešams veikt dažādus mērījumus atbilstoši objekta īpatnībām.

Ar sagatavotajiem monitoringa pārskatiem tiek iepazīstināta arī uzņēmuma vadība, kas lemj par nepieciešamo pasākumu īstenošanu situācijas uzlabošanai. Ir svarīgi, ka monitoringa ieviešana nodrošina atgriezenisko saiti – uzņēmuma vadība un atbildīgie par vides politiku var novērtēt, vai ieviestā pasākuma vēlamie rezultāti tiek sasniegti un, ja netiek, tad veikt atbilstošas izmaiņas un darbības rezultātu sasniegšanai.