Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Inženiertehniskā projektu analīze ietver projekta tehnisko, finanšu un sociekonomisko aspektu analīzi. Pirms lēmuma pieņemšanas par konkrētu enerģētikas vai vides projektu īstenošanas ir nepieciešams veikt pasākumu vai alternatīvu projektu savstarpēju salīdzinājumu. Tehnisko, finanšu un sociekonomisko aspektu analīze tiek veikta, izstrādājot konkrētā projektu tehniski ekonomisko pamatojumu.

Tehniski ekonomiskais pamatojuma izstrāde parasti ietver:

  • Esošās situācijas izpēti, izejas datu un statistikas datu analīzi;
  • Pastāvošās problēmas un to risinājuma alternatīvu noteikšanu;
  • Alternatīvu inženiertehnisko risinājumu izvēli;
  • Alternatīvu inženiertehnisko risinājumu analīzi un tehnisko risinājumu analīzi;
  • Alternatīvu aprakstu - projekta definīcija, mērķi, ieguvumi, institucionālie un organizatoriskie aspekti, realizācijas laika grafiks, projekta ietekme uz vidi;
  • Projektu/pasākumu finanšu un ekonomiskā analīze, kas ietver – paredzamās  investīciju noteikšanu, ekspluatācijas izmaksu analīzi, iespējamos finansēšanas avotu analīzi, projekta naudas plūsmu un finanšu rādītāju aprakstu (NVP, IRR u.c.)
  • Alternatīvas izvēle un pamatojums.

Tehniski ekonomisko pamatojuma izstrāde veicama plānojot enerģētikas, kurināmā nomaiņas, energoefektivitātes vai citu enerģētikas un vides projektus.