Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Energoefektivitātes likums, kas stājās spēkā 2016.gada 29.martā, uzliek par pienākumu novadu pašvaldībām (ja atbilst likuma prasībām) ieviest energopārvaldības sistēmu, bet republikas pilsētu pašvaldībām to arī sertificēt. Līdz ar to pašvaldībām ir jāizveido ilgtspējīga sistēma enerģijas datu uzskatei un analīzei, kā arī nepatraukti ir jāmeklē piemērotākie veidi, kā enerģiju izmantot pēc iespējas lietderīgāk savos infrastruktūras objektos ar pieejamiem resursiem. Pieredze rāda, ka ar energopārvaldības sistēmas palīdzību ir iespējams panākt 5-10% enerģijas ietaupījumu sistēmas ieviešanas pirmajā gadā, bet turpmākajos - 3% robežās. 

SIA „Ekodoma” speciālisti COMPETE4SECAP, 50000&1 SEAPs un citu projektu ietvaros ir pilnveidojuši savas zināšanas un pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē pašvaldībās. Pēdējo piecu gadu laikā mēs esam izveidojuši un palīdzējuši ieviest energopārvaldības sistēmu deviņās Latvijas pašvaldībās. Pēdējās četras pašvaldības – Bauska, Saldus, Tukuma un Ķeguma – 2019.gadā katra saņēma energopārvaldības sertifikātu atbilstoši jaunā ISO 50001:2018 standarta prasībām.

________________________________________________________________________________________

Latvijā un Eiropā ir sastopamas dažādas energosistēmas, taču to efektīva darbība ir atkarīga tieši no ilgtspējīgas energoplānošanas un energopārvaldības.

Ilgtspējīgas energopārvaldības pieeja prasa milzīgas investīcijas, tomēr, ja apsveram, ka energosistēmu attīstības plānošana ir ilgtermiņa plānošana un lielākai daļai energosektorā ieguldīto investīciju kalpošanas ilgums ir gadu desmiti, tad Ekodoma ar detalizētu energoplānu spēj pierādīt investīciju ekonomisko pamatotību.

Energoplānošana var tikt apskatīta kā iespēju analīze, kas ietver jautājumus par vispiemērotāko inženiertehnisko risinājumu izvēli šodien, rītdien un tālākā nākotnē, gan arī jautājumus par izvēlēto tehnoloģiju ekonomisko pamatojumu, aplūkojot iespējamos finansējamos avotus, bet arī analizējot ietaupījumus un projektu iekšējo peļņu. Energoplānam ir jāietver arī aprēķini, kas pamato minimālu ietekmi uz vidi priekšlikumu realizācijas gadījumā. 

Enerģijas monitoringa platforma

Lai pašvaldībām atvieglotu enerģijas patēriņa datu uzskaiti un nodrošinātu to sistemātisku ievadi, apstrādi un analīzi, Ekodoma izveidojusi enerģijas monitoringa platformu.

Pieredze rāda, ka vairums pašvaldību nezin, cik elektroenerģijas un siltuma tiek patērēts to objektos, piemēram, pašvaldības ēkās vai degviela transportlīdzekļos. Bieži vien par to ir informēti tikai ar enerģijas patēriņu tieši nesaistītie, piemēram, grāmatveži. Bieži nav arī skaidri noteikts, kas ir atbildīgs par kopējo datu uzskaiti un ietaupījumu. Un, ja nav datu uzskaites, nevar zināt, cik ietaupīt, jo tikai to ko tu mēri, tu vari kontrolēt!

Enerģijas monitoringa platforma ir lietotājam draudzīga, caur internetu pieejama sistēma, kas ļauj energopārvaldniekam, kā arī citiem atbildīgajiem pašiem savai pašvaldībai veidot enerģijas patēriņa uzskaiti par trīs galvenajiem sektoriem:

  • pašvaldības ēkām;
  • ielu apgaismojumu;
  • pašvaldības autoparku un/vai sabiedrisko transportu;

Lai atvieglotu enerģijas datu apstrādi un analīzi, kas ir neatņemams solis pamatotu energopārvaldības pasākumu veikšanai, platformā ievadītie dati tiek automātiski apkopoti, un tos iespējams viegli pārskatīt uzskatāmos grafikos un atskaitēs. Vairāk informācijas par enerģijas monitoringa platformu varat izlasīt šeit.

Uzspiežot uz zemāk esošās bildes, Jums ir iespēja noskatīties video par energijas monitoringa platformu:

  

Kontakti

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja
Valdes locekle
+371 67323212

Pieteikuma forma

Aizpildiet formu, lai saņemtu jaunāko informāciju par pakalpojumu.