Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Energopārvaldības sistēmas pamatā ir starptautiskais standarts ISO 50001, kura mērķis ir veicināt organizācijās izveidot sistēmas un procesus, kas nepieciešami, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu energoresursu izmantošanu, kā rezultātā tiktu gan samazināta ietekme uz vidi, gan arī būtiski samazinātas uzņēmuma enerģijas izmaksas.

Kādi ir ieguvumi no ISO 50001 energopārvaldības sistēmas?

Līdz ar ISO 50001 energopārvaldības sistēmas ieviešanu, organizācija var būt pārliecināta, ka sistēma sniegs maksimālo enerģijas patēriņa un enerģijas izmaksu samazinājumu, pietam, sistēma pastāvīgi tiek aktualizēta un veikti efektivitātes uzlabojumi. Ar ISO 50001 sistēmu organizācija iegūst:

  • Izpratni par enerģijas patēriņu un to ietekmējošajiem mainīgajiem faktoriem
  • Skaitlisku informāciju par enerģijas izmantošanu un patēriņu
  • Skaidrus atskaites punktus un nepārtrauktu monitoringu
  • Nākotnes patēriņa plānošanas, enerģijas taupīšanas iespēju un paredzamo ietaupījumu dokumentāciju
  • Efektīvu informācijas apriti uzņēmumā un personāla kompetences uzturēšanu
  • Apliecinājumu sev un esošajiem / potenciālajiem partneriem, ka organizācijas darbība ir balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem

Kā ieviest ISO 50001 savā organizācijā?

ISO 50001 ieviešana prasa ievērot noteiktu un nepārtrauktu darbību ciklu. Sākot ar to, ka ir jāizstrādā uzņēmuma energoresursu pārvaldes politika un sasniedzamie mērķi (piemēram, darba procesa optimizācija, iekārtu energoefektivitātes uzlabošana, enerģijas patēriņa samazināšana u.c.); tad ir jāveic mērķu sasniegšanai nepieciešamā aktivitāšu plānošana; tālāk tiek veikta reāla aktivitāšu izpilde un rezultāta kvalitātes pārbaude; savukārt uzņēmuma vadība un eksperti izvērtē sasniegtos rezultātus un nosaka jaunos sasniedzamos mērķus energoresursu pārvaldes uzlabošanai un cikls sākās no jauna.

Eksperti

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja Valdes locekle
+371 67323212
Līga Žogla
Līga Žogla
Projektu vadītāja
+371 67323212