Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Atkritumu apsaimniekošanas atļauja nepieciešama uzņēmumiem, kas plāno uzsākt atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu vai slēgtas/rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu un tajā esošo atkritumu pāršķirošanu.

Ja uzņēmums, kurš plāno uzsākt kādu no minētajām darbībām, ir saņēmis A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas nosacījumi tiek iekļauti esošajā piesārņojošās darbības atļaujā, veicot atbilstošus grozījumus.

SIA EKODOMA sadarbībojas ar SIA „Pilsētvides serviss” (bijusī SIA „Vides pakalpojumu grupa”), lai padarītu visu šo atļaujas saņemšanas procesu pēc iespējas ātrāku, kvalitātīvāku un efektīvāku.

Cik izmaksā apsaimniekošanas atļaujas iegūšana?

Katrs uzņēmums un gadījums ir individuāls un ir nepieciešams iepazīties ar situāciju, pirms sagatavot piedāvājumu. To vislabāk ir veikt satiekoties un izrunājot visas vēlmes, kā arī mēs spēsim sniegt ieskatu potenciālajā sadarbībā.

Papildus mūsu pakalpojumiem jārēķinās arī ar valsts nodevu izmaksām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 703 „par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”

1.       par atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktam – 71,14 euro;

2.       par atļauju atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;

3.       par atļauju atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;

4.       par atļauju atkritumu uzglabāšanai – 71,14 euro;

5.       par atļauju atkritumu pārvadāšanai – 71,14 euro;

6.       par atļauju slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai – 350 euro.

Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas divas no iepriekš minētajām darbībām (izņemot 6. punktā minēto darbību), ir 106,72 euro.

Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas trīs (vai vairāk) no iepriekš minētajām darbībām (izņemot 21.6. apakšpunktā minēto darbību), ir 142,29 euro.

 

Eksperti

Anda Jēkabsone
Projektu vadītāja
+371 67323212