Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja
,
Valdes locekle
Inženierzinātņu doktore enerģētikā
+371 67323212

Marikai ir ilggadīgā pieredze inženierzinātnes vides un enerģētikas nozarē. Darbu SIA EKODOMA viņa sāka jau 1996. gadā, sākumā ieņemot projektu asistentes amatu. Gadu laikā viņa ir devusi grandiozu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Kopš 2004. gada Marika ir SIA EKODOMA projektu vadītāja, galvenokārt, vadot projektus saistībā ar vidi un enerģijas sistēmām.

Maģistra grādu vides zinātnē Marika ieguva Zviedrijā, Karaliskajā Tehniskajā Augstskolā (SE). Tam sekoja inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.Sc.ing.) enerģētikas nozares siltumenerģētikas apakšnozarē Rīgas Tehniskajā Universitātē (LV).

Marika ir specializējusies reģionālās un pašvaldību enerģētikas plānošanā, siltumnīcas efekta gāzu emisiju monitoringā un enerģētikā. Viņa bija attīstības darba grupas biedrs Vides ministrijas Nacionālā emisijas kvotu sadales plāna ietvaros, laika periodos no 2005.-2007. gadam un 2008.-2012. gadam. Marika primāri nodarbojas ar energopārvaldības un energoplānošanas jautājumiem.                                                                                          

Šobrīd Marika koordinē vairākus Eiropas atbalstītus projektus Latvijā, tostarp visnozīmīgākie - Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu (sadarbībā ar VRAA) un 50000&1SEAPs, kas atbalsta pašvaldības ilgtspējīgu enerģijas rīcības plānu izstrādē.

Vienlaicīgi Marika kā profesore strādā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā. Kopā Marika ir izstrādājusi vairāk kā 100 zinātniskās publikācijas, ar kurām var sīkāk iepazīties viņas Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.

Marika dzīvo Gaujā, Latvijā un prot latviešu, angļu, krievu un itāļu valodu.

Saistītās publikācijas

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

D. Blumberga, M. Blumberga
2004
Grāmatā izklāstītas energoefektivitātes idejas. Tajā aplūkotas energoefektīvas energoresursu izmantošanas tehnoloģiskās, ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas. Iekļaujot arī ekonomisko analīzi un vides izvērtējumu, tā soli pa solim parāda energoefektīvo tehnoloģiju pielāgojamību dažādos sektoros.
D. Blumberga, M. Blumberga, I. Karnupa, C. Rochas
2004
Šajā grāmatā sniegtais informatīvais materiāls ir ceļvedis, uzsākot vai turpinot īstenot enerģijas sistēmu attīstības idejas. Tā ir izdota, lai rosinātu enerģētiķus un tos, kas darbojas vai vēlas darboties šajā nozarē, ieskatīties nākotnē ar šodienas acīm. Tas ir aicinājums saprast, cik svarīgi ir...
D. Blumberga, A.Blumberga, M. Blumberga, P. Cikmačs, I.Veidenbergs.
2002
Apgaismes jautājumu popularitāte ir vijusies cauri vairākiem gadsimtiem. Tā pilnveidojusies no tehnoloģiskā viedokļa. Pēdējā laikā par apgaismes tehnoloģiju attīstības dzinējspēku kļuvusi enerģijas patēriņa samazinājuma ideja. Tā īpaši aktualizējusies pēdējā laikā, jo apgaismes energoefektivitātes...

Lapas