Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja
,
Valdes locekle
Inženierzinātņu doktore enerģētikā
+371 67323212

Marikai ir ilggadīgā pieredze inženierzinātnes vides un enerģētikas nozarē. Darbu SIA EKODOMA viņa sāka jau 1996. gadā, sākumā ieņemot projektu asistentes amatu. Gadu laikā viņa ir devusi grandiozu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Kopš 2004. gada Marika ir SIA EKODOMA projektu vadītāja, galvenokārt, vadot projektus saistībā ar vidi un enerģijas sistēmām.

Maģistra grādu vides zinātnē Marika ieguva Zviedrijā, Karaliskajā Tehniskajā Augstskolā (SE). Tam sekoja inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.Sc.ing.) enerģētikas nozares siltumenerģētikas apakšnozarē Rīgas Tehniskajā Universitātē (LV).

Marika ir specializējusies reģionālās un pašvaldību enerģētikas plānošanā, siltumnīcas efekta gāzu emisiju monitoringā un enerģētikā. Viņa bija attīstības darba grupas biedrs Vides ministrijas Nacionālā emisijas kvotu sadales plāna ietvaros, laika periodos no 2005.-2007. gadam un 2008.-2012. gadam. Marika primāri nodarbojas ar energopārvaldības un energoplānošanas jautājumiem.                                                                                          

Šobrīd Marika koordinē vairākus Eiropas atbalstītus projektus Latvijā, tostarp visnozīmīgākie - Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu (sadarbībā ar VRAA) un 50000&1SEAPs, kas atbalsta pašvaldības ilgtspējīgu enerģijas rīcības plānu izstrādē.

Vienlaicīgi Marika kā profesore strādā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā. Kopā Marika ir izstrādājusi vairāk kā 100 zinātniskās publikācijas, ar kurām var sīkāk iepazīties viņas Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.

Marika dzīvo Gaujā, Latvijā un prot latviešu, angļu, krievu un itāļu valodu.

Saistītās publikācijas

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

M. Rošā, I.Dzene, A.Barisa,
2016
Ceļvedis ir nedaudz ašķirīgs no ierastā grāmatu formāta, lai parādītu, ka energopārvaldība, klimata pārmaiņu mazināšana var arī nebūt garlaicīgas. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem un kāda ir mūsu attieksme pret tiem. Energopārvaldības ieviešana pašvaldībā vai uzņēmumā...
D. Blumberga, M. Rošā, L. Žogla, K.Zvaigznītis
2013
Ziņojuma „Videi draudzīgo tehnoloģiju (VDT) pielietošanas potenciāls Rīgas plānošanas reģionā (RPR) 2014.–2020.gadā” darba uzdevums ir analizēt VDT potenciālu Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā. Ziņojuma ietvaros pētījuma autori ir pieņēmuši, ka VDT ir visi tie tehnoloģiskie risinājumi un...
D. Blumberga, I. Dzene, C. Rochas, M. Rošā, A. Barisa, L. Žogla, K. Zvaigznītis
2013
Vairāku gadu garumā Latvijas sabiedrību ik pa laikam pāršalc diskusijas par zaļās (subsidētās) elektroenerģijas cenas ietekmi uz obligātā iepirkuma komponenti (OIK). 2013.gadā Ekonomikas ministrija (EM) publicēja informāciju par OIK izmaksu apjomiem. 2012.gadā tie kopā bija 132,87 miljoni Ls, kas...
Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Marika Rošā , Aivars Žandeckis
2012
Izgudrojums attiecas uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules un biomasas enerģijas izmantošanu daudzdzīvokļu ēkā. Tā mērķis ir daudzdzīvokļu ēkas nodrošināšana ar siltumu, palielinot saules enerģijas īpatsvaru...
A.Žandeckis, L. Timma, D. Blumberga, C. Rochas, M. Rošā
2012
Šī zinātniskā publikācija tiek balstīta uz saules un granulu kombisistēmas analīzi, kas uzstādīta 4-stāvu daudzdzīvokļu ēkaai Siguldā, Latvijā. Kombisistēmas sastāv no: 42 m 2 lielas plakanās saules kolektora plāksnes ar 2,35 m 3 lielu akumulācijas tvertni un 100 kW jaudas granulu katlu, kā papildu...
Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Andra Blumberga, Marika Rošā , Aivars Žandeckis, Gatis Žogla
2010
Izgudrojums attiecināms uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules enerģijas izmantošanu vasaras mājās vēlā rudenī, ziemā un agrā pavasarī.

Lapas