Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Ivars Veidenbergs
Ivars Veidenbergs
Habilitētais doktors

Ivars Veidenbergs ir ieguvusi vārāk kā 30 gadu profesionālo pieredzi un ir viens no uzņēmuma EKODOMA dibinātājiem. Šobrīd vēl joprojām uzņēmumā sniedz konsultācijas vides un enerģētikas jautājumos. Galvenā Ivara Veidenberga darbība šobrīd saistīta ar izglītības sektoru - viņš strādā kā profesors Rīgas Tehniskās Universitātes Vides aizsardzības un Siltuma Sistēmu institūtā.

Ivars ir specializējies energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā. Eksperts siltuma un masas apmaiņas procesos un iekārtās, enerģijas ražošanas un pārveides ekoloģiskajos aspektos. Ivars fokusējas uz siltumenerģijas ražošanu un koģenerāciju, tai skaitā siltumsūkņiem, biomasas katliem un mazo/mikro mēroga koģenerācijas stacijām.

Uzņēmumā SIA „Ekodoma” Ivars strādājis kā projektu vadītājs saistībā ar slodzes analīzi un siltuma un elektrības piegādi celtniecības nozarē. Viņš ir arī vadījis vairākus ēku būvfizikas darbus saistībā ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un siltumapgādes sistēmu optimizāciju. Ivars arī nesen ir pasniedzis vairākas lekcijas par koģenerācijas tēmu jomas profesionāļiem projekta „CHP goes green” ietvaros. Tāpat Ivars ir vadījis akreditētus apmācības kursus energoauditoriem un boileru inspektoriem.

Ivars Veidenbergs ir ļoti augsti godājama un atpazīstama persona Latvijas enerģētikas sektorā, ar ļoti plašu kontaktu loku. Viņš dzīvo Rīgā un izcili pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas. Kopumā izstrādājis vairāk kā 80 zinātniskās publikācijas, kuras vairāk var aplūkot viņa Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.

Saistītās publikācijas

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

A. Blumberga, D. Blumberga, G. Žogla.
2008
Grāmata ir par ēku energoefektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot tieši daudzdzīvokļu ēkām. Šajā grāmatā tiek skaidroti politiskie aspekti, lai veicinātu ēku energoefektivitāti. Tāpat arī tiek aprakstīti energoaudita procedūras, inženiertehniskie risinājumi un tehniskos mērījumus, lai varētu noteikt...
D. Blumberga, I.Veidenbergs
2008
Grāmata sniegts skaidrojums par kliedētām energosistēmām vairāk uzmanības pievēršot koģenerācijas stacijām. Koģenerācijas stacijas vērtētas no inženiertehniskā, ekonomiskā un ekoloģiskā aspekta. Lai būtu iespējams izvērtēt koģenerācijas staciju izvēles metodes, ar piemēru palīdzību ieskicētas to...
Dagnija Blumberga , Ivars Veidenbergs, Gatis Žogla
2008
Izgudrojums attiecas uz siltuma sūkņa un saules enerģijas izmantošanu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumapgādes sistēma sastāv no grunts slānī ieguldītiem mitruma uzkrājējiem, kuri izgatavoti no ūdens necaurlaidīga materiāla un izveidoti kārbveida ekrāna formā ar ūdens pārplūdes atverēm...
D.Blumberga, P.Krieviņš, I.Veidenbergs
2002
Apgaismes standartu uzbūve ir samērā sarežģīta un dažreiz nepieciešamā informācija ir jāmeklē vairākos standartos. Šajā brošūrā ir sniegta informācija par katru standartu, par to, kas tajos atrodams. Brošūras autori uzņēmušies gida lomu, lai standartu lietojumu iepazīstinātu ar tajā pieejamo...
D. Blumberga, A.Blumberga, M. Blumberga, P. Cikmačs, I.Veidenbergs.
2002
Apgaismes jautājumu popularitāte ir vijusies cauri vairākiem gadsimtiem. Tā pilnveidojusies no tehnoloģiskā viedokļa. Pēdējā laikā par apgaismes tehnoloģiju attīstības dzinējspēku kļuvusi enerģijas patēriņa samazinājuma ideja. Tā īpaši aktualizējusies pēdējā laikā, jo apgaismes energoefektivitātes...

Lapas