Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Andra Blumberga
Andra Blumberga
Valdes locekle
,
Vecākā eksperte
Inženierzinātņu doktore enerģētikā

Andra Blumberga savu profesionālo pieredzi enerģētikā un vides inženierijā ieguvusi pirms vairāk kā 15 gadiem. Andra Blumberga 1999. gada sākumā kļuva par „Ekodoma” projektu vadītāju, pastiprinot un pilnveidojot uzņēmumā vides jomu. Andra bijusi šī uzņēmuma vadītāja no 2003. līdz 2006. gadam. Šobrīd viņa ir Rīgas Tehniskās Universitātes profesore. Andra Blumberga strādā pie dažādiem reģionālajiem un internacionāliem projektiem, kas ir vērsti uz efektīvu dabas resursu izmantošanu, paaugstinātu energoefektivitāti un vides aizsardzību ēkās un enerģētikas sektorā, fokusējoties gan uz politiskajiem, gan administratīvajiem aspektiem.

Andra Blumberga ir intensīvi strādājusi pie tā, lai tiktu attīstītas Latvijas ēku energoefektivitātes programmas un cieši sadarbojusies ar Latvijas valsts iestādēm, izvērtējot un ieviešot energoefektivitātes programmas.

Andra ir eksperts sistēmdinamikas modelēšanā makroekonomikas pētījumos par energoefektivitāti un atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Kopā Andra Blumberga ir izstrādājis vairāk kā 130 zinātniskās publikācijas, ar kurām var sīkāk iepazīties viņa Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.

Andra Blumberga vēl joprojām ir akcionārs un valdes locekle uzņēmumā SIA „Ekodoma”. Andra dzīvo Rīgā un Jelgavā, pārvalda latviešu, angļu, krievu un vācu valodu.

Saistītās publikācijas

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

A. Blumberga, D. Blumberga, G. Bazbauers, P. Davidsen, E. Moxnes, I. Dzene, A. Barisa, G. Žogla, E. Dace, A. Bērziņa
2011
Grāmata paredzēta, lai saprastu jebkuras sistēmas uzvedību un paredzētu tās izmaiņas dēļ dažādiem iekšējiem un ārējiem faktoriem; sistēmu dinamikas modelēšanas teorija tika attīstīta un tiek pilnveidota arī mūsdienās. Šī grāmata ir pirmais solis ceļā uz attīstību un modeļu izmantošanu kā sistēmu...
Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Andra Blumberga, Marika Rošā , Aivars Žandeckis, Gatis Žogla
2010
Izgudrojums attiecināms uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules enerģijas izmantošanu vasaras mājās vēlā rudenī, ziemā un agrā pavasarī.
A. Blumberga, D. Blumberga, M. Kļaviņš, M. Rošā, S. Valtere
2010
Vides aizsardzības problēmu risinājums meklējams sistēmās, tehnoloģijās, iekārtās, kuru darbināšana ļauj mazināt ietekmi uz vidi. Vides tehnoloģiju izstrāde un ieviešana ir viens no svarīgākajiem darbības virzieniem, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Vides piesārņojuma prognozes...
I. Dzene, C. Rochas, A. Blumberga, D. Blumberga, M. Rošā.
2009
Grāmatā sniegta informācija par energoplānošanas teorētiskajiem, kā arī praktiskajiem aspektiem. Aplūkoti Eiropas valstu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas rīcības plāni, izceļot interesantākos un saistošākos pasākumus, kas būtu piemēroti arī Latvijā. Grāmatas pēdējā...
Dagnija Blumberga , Sylvestre Njakou Djomo , Andra Blumberga , Ilze Dzene
2008

Lapas