Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Tr, 07/12/2017 - 15:30

Projekta mērķis ir veicināt biogāzes un biometāna ražošanas attīstību Eiropā, kas ir saskaņā ar “Eiropa 2020” mērķiem, kā arī novērst tās barjeras, kuras nav saistītas ar tehniskām problēmām. Projekta rezultātā tiek plānots sasniegt labāku regulējumu biogāzes pārvaldībai un ražošanai dažādās dalībvalstīs.

Projekta mērķa reģionos tiks izstrādāta īpaša biogāzes vai biometāna attīstības veicināšanas stratēģija. Stratēģija sastāvēs no dažādām aktivitātēm un pasākumiem, kas ietvers valsts reģionālo platformu uzlabošanu vai attīstību. Ļoti svarīgs uzdevums, kas projekta ietvaros tiks risināts,  ir mijiedarbības un dialogu uzlabošana starp nozarē esošajām pusēm - lēmējiem, finanšu institūcijām, uzņēmējiem, biogāzes ražotājiem. Biogas Action realizācijas laikā tiks veikta esošo biogāzes staciju asistēšana, t.i. SIA “Ekodoma” varēs palīdzēt izvērtēt 4 – 5 biogāzes staciju darbību no tehniskās un finansiālās puses, meklējot alternatīvas un uzlabojumus.

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes

  • Projekta ietvaros ir publicēta brošūra par desmit interesantākajiem biogāzes projektiem dalībvalstīs - Horvātija, Čehija, Dānija, Francija, Vācija, Latvija, Nīderlande, Zviedrija, Lielbritānija. Tajā ir apkopota pamatinformācija par projekta ieviešanu, ietverot tehniskos un ekonomiskos aspektus.
  • 2016. gada 23. novembrī notika Seminārs “Siltuma sistēmas šodien un rīt”. Seminārā tika apspriests, kā izvērtēt biomasas un biogāzes enerģijas ražošanas tehnoloģijas: no koksnes līdz singāzei un biogāzei, kuras tehnoloģijas ir perspektīvas šodien un kuras varētu izmantot ilgtermiņā.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes

  • Šī gada 5. augustā Alūksnē notiks Enerģijas diena, kurā sabiedrība varēs uzzināt par dažādiem enerģētikas un vides jautājumiem, energoefektivitāti, biogāzes attīstības iespējām u.c.
  • Šā gada 28. – 31. augustā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti notiks vasaras skola “Biogāzes enerģētiskie aspekti”. Vasaras skolas moto ir “Biogāzei ir nākotne!”. Jauniešiem būs iespēja uzzināt par biogāzes veidošanās procesiem, to realizācijas tehnoloģijām, par uzkrāto biogāzes staciju darbināšanas pieredzi Latvijā un inovācijām, kas pavisam drīz kļūs par parastu ikdienu. Vasaras skolas ietvaros notiks lekcijas, praktiskie darbi, lomu spēle un modernas biogāzes stacijas apmeklējums.

Pieteikšanās Biogas Action sadarbībai ar organizācijām ārpus projekta dalībnieku loka.

Sadarbības un pieredzes apmaiņas ceļā tiks sniegts atbalsts biogāzes attīstībai arī citos Eiropas reģionos. Visi interesenti  var pieteikties līdz 2017. gada 15. jūlijam, rakstot uz e-pastu: ekodoma@ekodoma.lv

 

Vairāk informācijas: www.biogasaction.eu 

 

Projektu finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma "Apvārsnis 2020" atbilstoši līgumam Nr. 691755