Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Pr, 04/01/2019 - 13:28

27. martā projekta QualitEE ietvaros norisinājās SIA “Ekodoma” organizētais seminārs “Kvalitātes kritēriji energoefektivitātes projektiem un to finansēšanai”. Pasākumā uzstājās QualitEE projekta partneri no ārvalstīm, kuri kopā ar semināra dalībniekiem apskatīja vadlīnijas energoefektivitātes projektu kvalitātes vadības kritērijiem, kuras paredzētas energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, finansēšanas institūcijām, iepirkumu speciālistiem un politikas veidotājiem. Kopumā semināra laikā tika diskutēts par energoefektivitātes projektu kvalitātes tehniskajiem un finanšu kritērijiem, un aplūkots šo  kritēriju pārbaudes process.

Seminārs tika iesākts ar ievadvārdiem un sveicieniem no Agra Kamendera (SIA Ekodoma). Pēc ievadvārdiem uzstājās Klemens Leutgöb (e7, Austrija) kurš izklāstīja energoefektivitātes pakalpojumu finansiālās pamatnostādnes un kvalitātes kritērijus. Izstrādātie kritēriji var tikt izmantoti, lai palīdzētu standartizēt un sertificēt energoefektivitātes pakalpojumus un/vai sniedzējus. Tāpat šie kritēriji ir solis tuvāk kopējai Eiropas energoefektivitātes pakalpojumu standartizācijai.

Pedro Luis Espejo Luque (CREARA, Spānija) semināru turpināja, stāstot par dažādām kvalitātes sertifikācijas shēmām Eiropā. Klātesošie tika iepazīstināti arī ar QualitEE kvalitātes shēmu un tās kvalitātes kritērijiem. Kvalitātes kritēriji aptver deviņas dažādas energoefektivitātes projekta ieviešanas risku kategorijas, kur katra no tām detalizēta atsevišķos kritērijos. Semināra laikā tika apskatīta arī Austrijas kvalitātes sistēma energoefektivitātes pakalpojumiem – DECA Seal par kuru stāstīja Klemens Leutgöb (e7).

Aprakstītie kritēriji aptver visus energoefektivitātes projektu ieviešanas posmus, sākot no energoaudita un energoefektivitātes pasākumu analīzes līdz pasākumu ieviešanai un apsaimniekošanai. Izstrādātos kvalitātes kritērijus iespējams izmantot sagatavojot energoefektivitātes projektu iepirkuma un tehnisko dokumentāciju.  Kā arī tos iespējams izmantot līgumu sagatavošanai ar izpildītāju un vienojoties par sasniedzamajiem energoefektivitātes un kvalitātes rādītājiem, darbu izpildi un šo rādītāju pārbaudes procedūru. Ja esat ieinteresēti kvalitātes kritēriju izmantošanā savu energoefektivitātes projektu realizācijai, lūdzu, sazinieties ar projekta pārstāvjiem Latvijā un QualitEE projekta ietvaros jums tiks nodrošinātas bezmaksas konsultācijas.

Vairāk par pašu projektu un kvalitātes kritējiem varat atrast projekta mājas lapā: https://qualitee.eu/ vai griežoties pie projekta partnera Latvijā Agra Kamendera agris@ekodoma.lv.