Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Ot, 10/31/2017 - 09:38

Projekta „Biogas Action” ietvaros šā gada 24. oktobrī notika iesaistīto pušu diskusija par biogāzes nozares esošo situāciju, attīstības iespējām, tostarp, biometāna ražošanas potenciālu Latvijā. Diskusijā piedalījās gan Latvijas Biogāzes asociācijas, VARAM, SM, RTU pārstāvji, gan biotehnoloģiju attīstītāji, gan citas iesaistītās puses. Diskusijas mērķi bija: biogāzes nozares stiprināšana, veicinot ieinteresēto pušu savstarpēju dialogu un sadarbību, zināšanu apmaiņa saistībā ar biometāna attīstīšanas iespējām Latvijā, turpmāko diskusiju problēmjautājumu identificēšana. Diskusijas gaitā ar prezentāciju uzstājās RTU pārstāve Aiga Barisa par tēmu – projekta „No atkritumiem ražota biometāna izmantošanas koncepcija Valmieras pilsētā” rezultāti. Arturs Janičevs sniedza prezentāciju par biometāna ražošanas pilotprojektu. Latvijas Biogāzes asociācijas pārstāve Kristīne Ruģele klātesošos iepazīstināja ar Biogāzes ražošanas politiskajiem aspektiem Latvijā un Eiropā. Raimonds Kašs sniedza prezentāciju par biogāzes nozīmi Latvijas klimata politikas kontekstā.

Galvenās atziņas pēc diskusijas:

  • Lai šādas diskusijas būtu maksimāli produktīvas, būtu nepieciešams, ka tajās piedalās visas četras nozarē iesaistītās ministrijas – VARAM, SM, EM, ZM, kā arī nozares uzņēmēji.
  • Valsts institūcijām un, galvenokārt, četrām nozarē iesaistītajām ministrijām būtu jāvienojas par vienotu stratēģiju biogāzes nozares attīstīšanai un jāizstrādā vienots regulējums, kas saistītu visas atbildīgās ministrijas saistībā ar biogāzes ražošanu un izmantošanu!
  • Tā kā šobrīd EM tiek izstrādāts likumprojekts par transporta degvielu, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, transportā izmantojamo elektroenerģiju un bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, būtu svarīgi pirms šī likuma stāšanās spēkā noorganizēt neformālu diskusiju arī ar biogāzes nozares pārstāvjiem, lai nozarei ir iespējas sniegt savus priekšlikumus!
  • Lai Latvijā attīstītos biometāna ražošana, ir jāizstrādā starta atbalsta mehānisms, kas palīdzētu nozarei uzsākt ražošanu. Viens no ceļiem, kā to sasniegt, ir atbalsts dabasgāzes infrastruktūrai, lai tā būt pieejama transportā.

Diskusijas protokolu lasiet šeit.

Sīkāku informāciju par Biogas Action projektu var iegūt http://biogasaction.eu/

 

Šī projekta mērķis ir veicināt biogāzes un biometāna ražošanas attīstību Eiropā, kas ir saskaņā ar 2020 mērķiem, kā arī novērst netehniskās barjeras biogāzes nozares attīstībai.