Skip to main content

You are here

Title

Authors, Year

Description

Agris Kamenders, Marika Rošā, Claudio Rochas
2018
Līdz šim Energoefektivitātes pakalpojuma līgums Latvijā galvenokārt izmantots tikai privātā sektorā, realizējot daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas vai apgaismojuma modernizācijas projektus. Ņemot vērā pieredzi daudzdzīvokļu ēku sektorā un citās valstīs, projekta Accelerate SUNShINE ietvaros ir...
M. Rošā, I.Dzene, A.Barisa,
2016
Ceļvedis ir nedaudz ašķirīgs no ierastā grāmatu formāta, lai parādītu, ka energopārvaldība, klimata pārmaiņu mazināšana var arī nebūt garlaicīgas. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem un kāda ir mūsu attieksme pret tiem. Energopārvaldības ieviešana pašvaldībā vai uzņēmumā...
A. Žandeckis*, K. Kļaviņa, M. Dzikēvičs, V. Kirsanovs, G. Žogla
2015
A high energy efficiency and sustainability standards defined by modern society and legislation requires solutions in the form of complex integrated systems. The scope of this work is to provide a review on technologies and methods for the heating of ventilation air as a key aspect for high energy...
D. Blumberga, M. Rošā, L. Žogla, K.Zvaigznītis
2013
Ziņojuma „Videi draudzīgo tehnoloģiju (VDT) pielietošanas potenciāls Rīgas plānošanas reģionā (RPR) 2014.–2020.gadā” darba uzdevums ir analizēt VDT potenciālu Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā. Ziņojuma ietvaros pētījuma autori ir pieņēmuši, ka VDT ir visi tie tehnoloģiskie risinājumi un...
D. Blumberga, I. Dzene, C. Rochas, M. Rošā, A. Barisa, L. Žogla, K. Zvaigznītis
2013
Vairāku gadu garumā Latvijas sabiedrību ik pa laikam pāršalc diskusijas par zaļās (subsidētās) elektroenerģijas cenas ietekmi uz obligātā iepirkuma komponenti (OIK). 2013.gadā Ekonomikas ministrija (EM) publicēja informāciju par OIK izmaksu apjomiem. 2012.gadā tie kopā bija 132,87 miljoni Ls, kas...
G. Žogla, K. Kašs, A. Biedris
2013
The research was focused on cleaner production introduction in an exclusive sweet manufacturer to reduce resource consumption such as energy, water, materials and waste. The work was based on benchmarking method to determine amplitude of energy intensity indicator and specific energy consumption...
D.Blumberga, A.Žandeckis, I.Veidenbergs, J.Ziemele, A.Lubiņš, E.Vīgants, Ģ.Vīgants, V.Kirsanovs
2013
Dagnija Blumberga, Indra Muižniece
2013
Izgudrojuma attiecas uz būvniecības nozari, konkrēti - uz siltumizolācijas materiāliem. Tā objekts ir kokskaidu siltumizolācijas materiāls, kura pielietošanas joma ir dažāda veida ēku siltināšana to būvniecības, remonta un rekonstrukcijas laikā. Kokskaidu siltumizolācijas materiāls tiek izgatavots...
Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Marika Rošā , Aivars Žandeckis
2012
Izgudrojums attiecas uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules un biomasas enerģijas izmantošanu daudzdzīvokļu ēkā. Tā mērķis ir daudzdzīvokļu ēkas nodrošināšana ar siltumu, palielinot saules enerģijas īpatsvaru...

Pages