Skip to main content

You are here

Wed, 05/24/2023 - 17:25

Eiropas Pilsētu finansēšanas mehānisms (EUCF) ir iniciatīva Eiropas pašvaldībām atbalsta sniegšanai investīcijām ilgtspējīgā enerģētikā. EUCF ietvaros pašvaldībām ir iespēja pieteikties grantam 60 tūkst. EUR apmērā, lai saņemtu atbalstu dažāda veida dokumentācijas izstrādei un konsultācijām investīciju projektiem klimata pārmaiņu mazināšanai. Šīm aktivitātēm ir jābūt saskaņā arī ar pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu vai pēc būtības līdzvērtīgu plānu vides, klimata un enerģētikas jomā.

Šī gada 28. aprīlī tika atvērts EUCF 5. kārtas pieteikumu uzsaukums. Pašvaldības savus pieteikumus var iesūtīt līdz šā gada 30. jūnijam. Lai palīdzētu pašvaldībām no Latvijas veiksmīgāk sagatavot pieteikumus dalībai konkursā, SIA “Ekodoma” 19. maijā organizēja pirmo semināru, kurā iepazīstināja ar EUCF konkursu. Semināra ierakstu un prezentāciju var atrast šeit.

Lai sniegtu turpmāku atbalstu Latvijas pašvaldībām pieteikties EUCF konkursā, SIA “Ekodoma” 5. jūnijā no 10:00 līdz 12:00 rīko papildu semināru par pieteikuma sagatavošanu un ietaupījumu aprēķiniem, kā arī EUCF granta saņēmēju stāstiem.

Darba kārtība:

  1. Ieskats pieteikuma sagatavošanā un ietaupījumu aprēķinos
  2. Rīgas enerģētikas aģentūras un Ādažu novada pašvaldības pieredze EUCF konkursā
  3. SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” pieredze piesakoties ELENA līdzfinansējumam daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai
  4. Jautājumu un atbilžu sesija (jautājumus jau laicīgi var iesniegt, aizpildot reģistrācijas formu)

Reģistrācija: REĢISTRĀCIJAS FORMA (pēc reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi, ne vēlāk kā vienu dienu pirms pasākuma, tiks nosūtīta piekļuves saite vebināram)

Priecāsimies par Jūsu dalību seminārā,

SIA “Ekodoma”

EUCF iniciatīvas pārstāvji Latvijā