Skip to main content

You are here

Līdz šim Energoefektivitātes pakalpojuma līgums Latvijā galvenokārt izmantots tikai privātā sektorā, realizējot daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas vai apgaismojuma modernizācijas projektus. Ņemot vērā pieredzi daudzdzīvokļu ēku sektorā un citās valstīs, projekta Accelerate SUNShINE ietvaros ir izstrādāts un piedāvāts Energoefektivitātes pakalpojuma līgums sabiedrisko ēku atjaunošanai Latvijā. Sabiedrisko ēku atjaunošanas gadījumā piedāvāti vairāki iespējamie līguma papildinājumi (pielikumi), kurus var izmantot atkarībā no pasūtītāja vajadzībām un konkrētā projekta mērķiem.

List of authors
Agris Kamenders, Marika Rošā, Claudio Rochas
Type
Scientific publication
Year published
2018