Skip to main content

You are here

2017. gada aprīlī tika uzsākta projekta „Accelerate SUNShINE” realizācija. Tas ir viens no trīs apstiprinātajiem projektiem Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “EE-22-2016-2017 Projektu attīstības atbalsts”.

Projekta moto ir „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk” (Save your building by saving energy. Begin to move more quickly).

Projekts „Accelerate SUNShINE” ir projekta “SUNShINE” turpinājums jeb tālāka attīstība, lai Latvijas pašvaldībās atjaunotu gan publiskās, gan dzīvojamās ēkas, mobilizētu visas ieinteresētās puses, veiktu priekšizpēti, nodrošinātu finanšu vadības instrumentus un risinātu tiesiskos un reglamentējošos jautājumus, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās ēkas 50 – 60% enerģijas ietaupījumu.

Mērķi:

  1. Pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas finansiālo dzīvotspēju, izmantojot piemērotu projekta organizēšanu, pašvaldību partnerību un finanšu instrumentus;
  2. Izstrādāt standartizētu iepirkuma procedūru pašvaldības publiskajām ēkām;
  3. Panākt gada garantēto ietaupījums vismaz 27 GWh , visaptveroši atjaunojot pašvaldību un daudzdzīvokļu ēkas;
  4. Attīstīt, izglītot potenciālos energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējus ESKO;
  5. Motivēt un aicināt iedzīvotājus iesaistīties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā atjaunošanā, kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.

Projekta realizācijas laiks ir 36 mēneši.

Funding
ES programma “Horizon 2020” http://h2020.lv/
Duration
04/01/2017 to 03/31/2019

Staff involved

Agris Kamenders
Director
+371 67323212
Claudio Rochas
Claudio Rochas
Chairman of the Board
+371 67323212

Project partners