Skip to main content

You are here

Vairāku gadu garumā Latvijas sabiedrību ik pa laikam pāršalc diskusijas par zaļās (subsidētās) elektroenerģijas cenas ietekmi uz obligātā iepirkuma komponenti (OIK). 2013.gadā Ekonomikas ministrija (EM) publicēja informāciju par OIK izmaksu apjomiem. 2012.gadā tie kopā bija 132,87 miljoni Ls, kas samaksāti par atbalstu virs tirgus cenas. 70% no kopējā apjoma (93,37 miljoni Ls) tika izmaksāti dabas gāzes koģenerācijas stacijām. 17% no kopējā atbalsta saņēma biogāzes stacijas, 6% – mazās hidroelektrostacijas, bet biomasas koģenerācijas un vēja elektrostacijas attiecīgi 4% un 3%.

EM 2013.gada 8.janvāra informatīvajā ziņojumā „Par elektroenerģijas cenu pieauguma riskiem un to ierobežošanu” prognozē, ka 2019.gadā OIK sastādīs 4,7 santīmus par kWh ar nosacījumu, ka tiks īstenota lielākā daļa no nerealizēto obligātā iepirkumu tiesību īpatsvara. Latvenergo prognozē, ka 2013.gadā OIK varētu būt 1,94 santīmi par kWh.

Līdzšinējā Latvijas politika AER jomā ir bijusi haotiska. Ir periodi, kad AER projekti ir saņēmuši nesamērīgi lielu atbalstu, bet pēc tam tas ir noņemts pavisam. Latvija ir arī viena no tām retajām valstīm, kurā nemainīgi tiek atbalstīti fosilie kurināmie (dabas gāze), kas piedevām nav arī vietējie energoresursi.

Pētījums „Elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem un koģenerācijā, atbalsta izvērtējums un priekšlikumi atbalsta uzlabošanai” ir izstrādāts ar mērķi, lai detalizēti izvērtētu esošā elektroenerģijas atbalsta intensitāti, vienlaikus nosakot optimālo atbalsta intensitāti, nodrošinot informatīvo bāzi kvalitatīva Rīcības plāna un jauna atbalsta mehānisma izstrādei. Tas sastāv no piecām daļām:

1. Tirgus izpēte un esošā atbalsta intensitātes analīze.

2. Starptautiskās pieredzes izvērtēšana.

3. Obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas cenas un garantētās maksas par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu noteikšanas formulu pamatotības izvērtēšana.

4. Nepieciešamās izmaiņas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas cenas un garantētās maksas par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu noteikšanas formulās.

5. Redzējums par jaunu atbalsta mehānismu.

List of authors
D. Blumberga, I. Dzene, C. Rochas, M. Rošā, A. Barisa, L. Žogla, K. Zvaigznītis
Type
Scientific publication
Language
Latvian
Pages
134
Year published
2013

Staff involved

Claudio Rochas
Claudio Rochas
Chairman of the Board
+371 67323212
Marika Rošā
Project manager Board member
+371 67323212
Līga Žogla
Līga Žogla
Project manager
+371 67323212