Skip to main content

You are here

Ceļvedis ir nedaudz ašķirīgs no ierastā grāmatu formāta, lai parādītu, ka energopārvaldība, klimata pārmaiņu mazināšana var arī nebūt garlaicīgas. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem un kāda ir mūsu attieksme pret tiem.

Energopārvaldības ieviešana pašvaldībā vai uzņēmumā var salīdzināt ar aizraujošu ceļojumu. Grāmatas nodaļas ir sadalītas sešās pieturās, ilustrējot energopārvaldības ieviešanas ceļu. Katrā no pieturām runāts par energopārvaldības procesā būtiskiem jautājumiem, apkopojot gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un līdzšinējo pieredzi.

Katras nodaļas sākumā atradīsiet kopsavilkumu ar nodaļas satura izklāstu. Katras nodaļas beigās ir saraksts ar kontroljautājumiem, kas palīdzēs Jums novērtēt, vai un kādā
mērā energopārvaldības būtiskie aspekti Jūsu pašvaldībā ir ņemti vērā šobrīd. Grāmatas mērķauditorija ir Latvijas pašvaldības – gan tās, kuras jau šobrīd uzsākušas enerģijas patēriņa samazināšanas iniciatīvas, gan tās, kuras uz energopārvaldību pagaidām raugās skeptiski, kā arī uzņēmumi un nozares pārstāvji. 

List of authors
M. Rošā, I.Dzene, A.Barisa,
Type
Book
Language
Latvian
Pages
120
Year published
2016

Staff involved

Marika Rošā
Project manager Board member
+371 67323212
Līga Žogla
Līga Žogla
Project manager
+371 67323212
Claudio Rochas
Claudio Rochas
Chairman of the Board
+371 67323212
Agris Kamenders
Director
+371 67323212
Kristaps Kašs
Kristaps Kašs
Energy auditor Project manager
+371 67323212